Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

CHỢT THẤY

 

Trên đỉnh trời cao mây ngút ngàn

Cô thân ngàn dặm bước lang thang

Đâu chung quỳnh tửu đâu tri kỷ

Đâu tiếng đàn tranh đâu cố nhân

Đã mấy mùa thu trong rức ray

Bên thềm tựa cửa ngắm mây bay

Người xưa nay vắng hồn tê tái

Mòn mỏi từng đêm đếm tháng ngày

Rồi bỗng một hôm vãn cảnh Không

Vùng trời nhung nhớ của bão giông

Hốt nhiên tịch lặng lòng thanh thoát

Chợt thấy con tim rực nắng hồng

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌCChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.