Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

CHỢT THOÁNG

ĐÃ NGÀN NĂM

 

Ta vẫn đứng giữa hai bờ sanh tử

Ta vẫn đi trong tan vỡ vô thường

Ngày qua ngày bên triệu triệu đau thương

Mặt đối mặt với muôn ngàn ảo tưởng

Bởi vì thế nên ta hằng lập thệ

Nguyện vào đời ngũ trược độ quần mê

Nẻo nhân gian sanh tử vẫn đi về

Ngày hai buổi dù sơn khê vạn dặm

Buổi phân kỳ ai làm nên hố thẳm

Rừng Sa La chợt thoáng đã ngàn năm

Con đường mòn ngày trước đâu xa xăm

Người đã đến người đi sau mấy chốc

Lập địa thành Phật như cơn gió lốc

Nhưng vẫn e cơn sốc của vô thường

Bụi hồng trần mờ mịt đang còn vương

Rằng vô chấp, rằng tịnh như, rằng vô tướng

 

             tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime StatesChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.