Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

CHỢT THỨC

 

 

Ta chợt thức giữa ngàn sao mơ ngủ

Rừng âm u trăng rã rụng bên đồi

Đời giả ảo nghe hồn đang trăn trối

Kiếp luân hồi một thoáng cõi phù hư

Rồi bỗng chốc dõi nhìn về cố xứ

Đâu người thân, đâu bằng lữ, đâu tri âm

Mới ngày nao giờ tóc đã hoa râm

Đời bỏ ngõ, không tâm, hồn phong trọn

Ba mươi năm đôi bàn tay sờ soạng

Vòm thái hư tâm thức chửa khai khoang

Trong mịt mù không sắc bỗng mở toang

Ồ! Tam giới sắc không toàn ảnh hiện

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌCChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.