Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

CƯỠNG BỨC HỒI HƯƠNG

 

Xa thẳm mù tăm chẳng bến bờ

Làm sao diễn hết nỗi bơ vơ

Nguồn vui khô kiệt tận đầu mối

Thân phận mồ côi – phận trẻ thơ

 

Xa thẳm mù tăm chẳng bến bờ

Làm sao diễn hết nỗi bơ vơ

Nguồn vui khô kiệt tận nguồn suối

Thống khổ nào hơn cảnh đợi chờ

 

Thống khổ nào hơn nỗi đợi chờ

Đợi chờ chỉ để có chờ thôi

Người ta đã khép lòng nhân đạo

Cưỡng bức hồi hương thật hãi hùng

 

Thế giới quay lưng về nỗi chết

Cõi chết ngay trên cuộc sống đau

Bao người lặng lẽ âm thầm trách

Biệt nghiệp và ngay cả nghiệp chung
 

Tự hỏi đâu là lòng nhân đạo

Đâu nghĩa đồng bào nghĩa đệ huynh

Bởi kẻ ra đi đã trở về

Ngay khi Cộng Sản vẫn còn trơ

 

Nhiều người kinh ngạc và tra vấn

Tỵ nạn vì cơm hay vì chi?

Làm sao trách được những người xa

Ngay cả bà con ở cận nhà

Cũng không quan thiết không màng đến

Thử hỏi làm sao người dưng thương

Ôi cảnh lầm than và vô vọng

Ngàn năm còn đó một lần đi

 

             tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNGChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.