Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

 

DÂNG TẶNG NHAU

NIỀM PHÚC LẠC

 

 

Tôi là tất cả

Tất cả là tôi

Chuỗi xích nhân duyên trùng trùng vô tận

Anh chính là tôi

Tôi đã là anh

Đại địa sơn hà

mảng lông thâu trọn

Tự tính xưa nay rỗng lặng

Không tướng, vô hình

Không một chẳng hai

Làm sao lại nỡ

Tra tấn tinh thần

Bách hại xác thân

Khi nỗi khổ của người

cũng chính là niềm đau riêng tôi và ngược lại

Tôi đau nỗi đau của người

Và vui niềm vui của vạn loài không phân biệt

 

Dù anh không cùng tín ngưỡng

Màu da, chủng tộc, chủ nghĩa, chính kiến, biên cương

Dù có là súc sanh, địa ngục, A tu la

Đạo lý bất nhị tánh không

biến tôi thành tất cả

Trên tất cả mọi giáo điều

sự sống của con người là bảo vật thiêng liêng

hơn tất cả bảo vật nào hằng trân quí

Đừng biến con người thành công cụ

nô lệ cho giáo điều chủ nghĩa

manh động vô minh

Buông đi tham sân si tam độc

Dâng tặng nhau niềm phúc lạc đích thực miên trường

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘIChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.