Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

 

TÔN THỜ SỰ SỐNG

 

 

Khi cái nhìn hướng về bạo lực và con người là

vật phụ tùy

Thì máu con người vẫn tiếp tục đổ

Lúc tầm nhìn hướng về kinh tế

và tư tưởng ý hệ là điều sở hệ

Thì máu con người – trầm trọng và

bi thiết hơn máu của những người cùng chung

giống nòi vẫn tiếp tục đổ

Máu đã đổ vì chiến tranh ý hệ

Máu đã loang vì tôn giáo tương tranh

Máu vẫn cứ tiếp tục đổ vì màu da chủng tộc

vì tham lam thù hận cuồng si

Máu vẫn cứ đổ và con người vẫn cứ ngủ vùi

trong vô minh vọng động

Biết bao giờ lương tri nhân loại đơm hoa

Biết bao giờ quyền làm người được tôn vinh

như một quyền tối thượng

Bởi chính mỗi con người đang sống

và không ngớt lời kêu gọi nhân quyền!!
 

 

                   tiếp      



      Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌC



Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.