Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

KHOÁT ÁO VONG NHÂN

 

 

Mẹ ơi!

Đã hơn lắm hạ rồi

Mỏi mòn bao nhung nhớ

Riêng mình con ủ ê

Trời thu lá đổi màu

Khi mùa vu lan đến

Âm thầm con tái tê

Chiều dâng

Nghe quốc gọi đêm về

Nghe tim côi se thắt

Nghe lòng tan tác đau

Ngày xưa

Khi đức Phật tại thiền

Khi Thanh Đề thọ khổ

Thuở nào Mục Kiền Liên

Và nay

Trần thế ảo mộng này

Hà sa hồn vất vưởng

Ai người chăm khói hương

Bài thơ

Lạc cả điệu, niêm, vần

Dâng hương linh từ mẫu

Mơ về thu Mậu Thân

Người đi khoác áo vong nhân

Cho ai ở lại tần thân vịnh sầu

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘIChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.