Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

LÊN ĐƯỜNG

 

 

Đừng bảo ngày mai huy hoàng đến

Vì tại ngày nay chưa lên đường

Và nếu bảo:

Hiện tại là kết quả của chuỗi dài quá khứ

Thì nên hiểu rằng:

Hiện tại cũng chính là bảo chứng của tương lai

Có những ngả đường dài

đang mở ra trước mặt

đang gọi mời bạn đến

hãy hiên ngang lên đường

Bạn hỡi!

Trong bạn đang ngập tràn sự hy sinh rộng lượng

và nhân sinh

Không tính hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi

Thì sá chi bóng tối, ngục tù chông gai và hiểm ngại

Triệu triệu con người đang vì ai khắc khoải

Tuổi trẻ tiền đồ tương lai trước mặt

Là tiếng gọi mời, nhanh tiến lên bạn ơi!

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.