Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

NHỮNG CHỦ ĐỀ CỦA THIỀN

     Theo Phật giáo thì có bốn chủ đề của thiền (cammatthana), và chúng khác nhau tùy theo tính khí của từng cá nhân.
     Chúng là:
     (a) Mười Kasina (công cụ, đối tượng), gồm có:
     1. Kasina đất, 2. Kasina nước, 3. Kasina lửa, 4. Kasina không khí, 5. Kasina xanh, 6. Kasina vàng, 7. Kasina đỏ, 8. Kasina trắng, 9. Kasina ánh sáng, 10. Kasina không gian. Chữ Kasina ở đây có nghĩa là “toàn thể” hay “trọn vẹn.” Nó được gọi như vậy là vì ánh sáng phát xuất từ hình ảnh thiền quán của đối tượng Kasina có thể lan tràn tới khắp nơi mà không có giới hạn.
     (b) Mười Asubha (ô uế), đó là mười loại xác chết, gồm:
     1. Trương sình (uddhumataka), 2. biến sắc (vinilaka), 3. rữa nát, 4. đứt đoạn (vicchiddaka), 5. bị cắn xé từng mảnh (vikkhayitaka), 6. rải rác từng mảnh (vikkhittaka), 7. bị chặt và rải rác từng mảnh (hata vikhittaka), 8. đẫm máu (lohitaka), 9. dòi bọ bám đầy (pulavaka), 10. bộ xương (atthika).
     Đây là mười loại xác chết mà thời xưa người ta thường thấy trong các nghĩa địa và những khu đất hoang, nơi mà những xác chết không được mai táng hoặc hỏa thiêu, và các loài thú vật hay chim muông thường tới ăn thịt. Trong thời hiện đại này chúng ta không thể có những chủ đề như vậy để tham thiền.
     (c) Mười Suy Tưởng (Anussati), đó là tám Suy Tưởng về: 1. Đức Phật (Buddhanussati), 2. Giáo Pháp (Dhammanussati), 3. Tăng Già (Sanghanussati), 4. Giới Luật (Silanussati), 5. Quảng Đại (Caganussati), 6. Thần Linh (Devanussati), 7. Bình An (Upasamanussati), 8. Cái Chết (Marananussati) - Cùng với: 9. Chú Tâm vào thân thể (Kayagatasati) và 10 [thiếu câu này trong bản Anh ngữ].
     (d) Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmavihara), đó là Từ (Metta) Bi (Karuna), Hỷ (Mudita), và Xả (Upekkha).
     (e) Nhất Niệm, đó là niệm về sự ô trược của vật chất (Ahare patikkulasanna).
     (f) Nhất Phân Tách, đó là Phân Tách về Bốn Yếu Tố (Catudhatuvavatthana), có nghĩa là khảo sát những đặc tính của bốn yếu tố chính, gồm có sự khuếch trương (pathavi), sự cố kết (apo), sức nóng (tejo) và sự chuyển động (vayo).
     (g) Bốn Thiền Quán Vô Sắc (Arupa Jhanas), đó là: Cảnh Giới Vô Biên của Không Gian (Akasanancayatana - Không vô biên xứ), Cảnh Giới Vô Biên của Ý Thức (Vinnanancayatana - Thức vô biên xứ), Cảnh Giới của Không Có Cảnh Giới (Akincannayatana - Vô sở hữu xứ), và những Cảnh giới Phi t??ng phi phi t??ng x?. (Neva sanna nasannayatana).

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.