Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

NHỮNG CHỦ ĐỀ THÍCH HỢP VỚI TÍNH KHÍ KHÁC NHAU

     Theo kinh sách, Mười Ô Nhiễm và Chú Tâm vào Thân, như là ba mươi hai thành phần, là thích hợp với những người có tính khí tham dục, bởi vì chúng có khuynh hướng tạo ra sự khinh rẻ đối với thân thể vì nó quyến rũ các giác quan.
     Tứ Vô Lượng Tâm và Bốn Kasina (Khí Cụ) thuộc mầu sắc thích hợp với những người có tính khí thù ghét.
     Suy Tưởng về Đức Phật, v.v., thích hợp với những người có tính khí nhiệt thành với Đạo Pháp. Sự suy tưởng về Cái Chết và Bình An, Niệm về sự Ô Trược của vật chất, và Phân Tách về Bốn Yếu Tố, là thích hợp với những người có tính khí trí thức. Những đối tượng thiền quán còn lại, nhất là Suy Tưởng về Đức Phật, Thiền về Từ (Metta), Chú Tâm vào Thân, và Suy Tưởng về Cái Chết, là thích hợp với tất cả mọi người, bất kể tính khí của họ.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌCChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.