Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

SÁU LOẠI TÍNH KHÍ

     Có sáu loại Tính Khí (Carita), đó là:
     1. Tính Khí Tham Dục (ragacarita),
     2. Tính Khí Thù Ghét (dosacarita),
     3. Tính Khí Vô Minh (mohacarita),
     4. Tính Khí Nhiệt Thành (saddhacarita),
     5. Tính Khí Trí Thức (buddhicarita),
     6. Tính Khí Tản Mạn (vitakkacarita).
     Carita (tính khí) có nghĩa là bản tính cốt yếu của một người được biểu lộ khi họ ở trong trạng thái bình thường không bận tâm về bất cứ chuyện gì. Tính khí của con người khác nhau tùy theo những khác biệt của những hành động, tức là Nghiệp (Kamma), của họ. Những hành động thường làm theo thói quen có khuynh hướng tạo nên những loại tính khí đặc biệt nào đó.
     Một số người bị chế ngự bởi tham dục (raga), trong khi một số khác bị chế ngự bởi sân (dosa), thù ghét, ác cảm. Phần đông người đời thuộc vào hai loại này. Một số người khác thiếu trí thông minh và có thể được xếp vào loại tính khí vô minh hay ngu dốt (mohacarita). Gần giống với vô minh ngu dốt là những người mà tâm trí tản mạn, không thể tập trung sự chú tâm vào một điều gì (vitakkacarita). Một số người có bản tính đặc biệt nhiệt thành (saddhacarita), trong khi một số khác có trí thông minh ngoại hạng (buddhicarita).
     Khi phối hợp 6 loại tính khí này với nhau chúng ta có 63 loại. Khi thêm vào đó loại Tính Khí suy đoán (ditticarita), chúng ta có 64 loại.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘIChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.