Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

ANUSSATI (SUY TƯỞNG)

     Suy Tưởng về Đức Phật (Buddhanussati) - là suy tưởng về những đức hạnh của Đức Phật như sau:
     “Ngài là Đấng Siêu Việt, Cao Cả, Đại Giác, Đại Trí Huệ, Đấng Hiểu Biết Các Thế Giới, Người Huấn Luyện Vô Song, Bậc Thầy của các thần linh và con người, Đấng Toàn Giác và Thánh Thiện.”
     Suy Tưởng về Giáo Pháp (Dhammanussati) - là suy tưởng về những giá trị của Phật pháp như sau:
     “Đạo pháp của Đức Thế Tôn thật là tường tận, để cho người đời tự thực hiện để chắc chắn đạt kết quả, mời người ta hãy khảo cứu, giúp người có trí huệ hiểu biết con đường tới Niết Bàn, mỗi người phải tự mình thực hiện.”
     * Suy Tưởng về Tăng Già (Sanghanussati) - là suy thưởng về những đức hạnh của các tăng sĩ thuộc đoàn thể Tăng-Già như sau:
     Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn đầy đức hạnh; Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn cư xử trang nghiêm; Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn cư xử sáng suốt; Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn cư xử tròn bổn phận; Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được tiếp đón ân cần, xứng đáng được tặng phẩm, xứng đáng được trân trọng chào hỏi; Tăng Đoàn môn đồ của Đức Thế Tôn là một vinh dự của thế gian.
     * Suy Tưởng về Giới Luật (Silanussati) - là suy tưởng về đức hạnh của chính hành giả.
     * Suy Tưởng về Quảng Đại (Caganussati) - là suy tưởng về sự rộng lượng của chính mình.
     * Suy Tưởng về Thần Linh (Devanussati) - “Các vị thần linh sinh ra trong những cảnh giới siêu việt nhờ đức tin và đức hạnh của họ, ta cũng có những đức hạnh đó.” Khi tiếp tục tâm niệm như vậy về đức tin và đức hạnh của chính mình, coi các thần linh như là nhân chứng, đó là phương pháp Devanussati.
     * Suy Tưởng về Bình An (Upasamanussati) - là suy tưởng về những đặc tính của Niết Bàn, như sự chấm dứt đau khổ, v.v.
     * Suy Tưởng về Cái Chết (Marananussati) - là suy tưởng về sự chấm dứt đời sống thể xác.
     Suy tưởng về cái chết giúp hành giả hiểu rõ bản chất phù du của cuộc đời. Khi chúng ta hiểu rằng cái chết là điều chắc chắn trong khi đời sống thì bất trắc, chúng ta sẽ nỗ lực tinh tiến để tận dụng cuộc đời mình bằng cách cố gắng tự phát huy và giúp người khác phát huy thay vì đắm chìm trong những lạc thú giác quan. Sự suy tưởng liên tục về cái chết không khiến cho hành giả trở thành bi quan và bạc nhược, trái lại nó khiến họ tích cực hơn và giầu sinh lực hơn. Ngoài ra, sự suy tưởng này sẽ giúp hành giả đối diện với cái chết một cách thanh thản.
     Trong khi suy tưởng về cái chết, hành giả có thể nghĩ rằng đời sống giống như một ngọn lửa, hoặc tất cả chúng sanh chỉ là những biểu hiện bề ngoài tạm thời của Nghiệp Lực vô hình, giống như một ngọn đèn điện chỉ là biểu hiện bề ngoài của điện lực. Khi dùng những so sánh tương tự như vậy, hành giả có thể thiền định về sự bất trắc của đời sống và về sự chắc chắn của cái chết.
     * Chú Tâm vào thân thể (Kayagatasati) - là suy tưởng về 32 thành phần ô trược của thân thể như tóc, lông, móng tay chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng bụng, bao tử, phân, óc, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, bạch huyết, nước mắt, dầu mỡ, nước miếng, nước mũi, chất nhờn khớp xương và nước tiểu.
     Thiền định về sự ô trược của thân thể dẫn tới sự lãnh đạm đối với tham dục. Nhiều vị tì-kheo trong thời của Đức Phật đã đạt tới quả vị A-La-Hán bằng cách thiền định về những ô trược này. Nếu hành giả không hiểu biết nhiều về tất cả 32 thành phần này của thân thể, họ có thể thiền định về một thành phần nào đó như xương, thịt, hay da.
     Trong thân thể chúng ta có bộ xương, nó có những lớp thịt xung quanh và một lớp da bao bọc. Sắc đẹp chỉ là phiến diện, chẳng sâu hơn lớp da của chúng ta. Khi suy tưởng về những thành phần ô trược của thân thể theo cách này, những chấp thủ đam mê của chúng ta đối với xác thân này sẽ dần dần biến mất.
     Cách thiền định này có thể không thích hợp với những người không có nhiều tham dục giác quan. Trong trường hợp đó, họ có thể thiền định về những khả-thể sáng tạo bẩm sinh của cái bộ máy phức tạp này của con người.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNGChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌC


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.