Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

ANAPANASATI (THIỀN HÔ HẤP)

     Phương pháp thiền hô hấp (anapanasati) là chú tâm vào hơi thở. Chữ ana có nghĩa là thở ra và chữ apana có nghĩa là thở vào.
     Sự chú tâm vào hơi thở dẫn tới nhất tụ điểm của tâm và sau cùng dẫn tới Nội Quán và Nội Quán sẽ dẫn tới quả vị A-La-Hán.
     Đây là một trong những đề tài thiền định thích hợp với tất cả mọi người. Đức Phật cũng đã từng thực hành anapanasati trước khi ngài đạt Đại Ngộ. Những giảng giải chi tiết về phương pháp thiền này được nói trong các kinh sách Satipatthana Sutta và Visuddhi Magga (Thanh tịnh đạo).
     Sau đây là một vài hướng dẫn thực dụng dành cho các độc giả trung bình:
     Ngồi trong tư thế thoải mái, thở ra một hơi rồi ngậm miệng lại. Kế đó thở vào và thở ra qua lỗ mũi một cách tự nhiên. Thở vào trước hết và đếm thầm: 1. Thở ra và đếm: 2, chú tâm vào tiến trình thở. Theo cách này, hành giả có thể đếm tới số 10 và không ngừng chú tâm vào hơi thở. Tâm trí có thể tản mạn trước khi hành giả đếm tới 10.
     Nhưng các bạn đừng nản lòng. Hãy cố gắng cho tới khi thành công. Dần dần hành giả có thể gia tăng loạt số đếm - chẳng hạn như 5 loạt của 10. Về sau này hành giả có thể chỉ tập trung vào hơi thở mà không cần đếm. Một số người ưa cách đếm số vì nó hỗ trợ cho sự tập trung, trong khi một số người khác không muốn đếm. Điều thiết yếu là tập trung tâm trí, và việc đếm số chỉ là biện pháp phụ thuộc để hỗ trợ cho sự tập trung đó. Khi thực hành sự chú tâm này, hành giả cảm thấy thân và tâm nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy rất an lạc. Có lúc họ cảm thấy lâng lâng như đang trôi nổi trong không khí. Khi đã thực hành thiền định một thời gian, sẽ có một ngày nào đó hành giả ý thức rằng thân thể chỉ cần hơi thở để sống và nó hủy diệt khi hơi thở chấm dứt. Do đó hành giả liền nhận thức được sự vô thường. Ở đâu có sự thay đổi, vô thường, thì không thể có một thực thể thường hằng, tức là không thể có một linh hồn bất tử. Cho nên người ta có thể phát triển Nội Quán để đạt tới quả vị A-La-Hán.
     Giờ đây chúng ta thấy rằng mục tiêu của sự tập trung vào hơi thở chẳng phải chỉ là để đạt tới sự nhất tâm an định mà còn là để trau dồi Nội Quán ngõ hầu đạt tới giải thoát.
     Mọi người đều có thể áp dụng phương pháp đơn giản này mà không có hại gì cả.
     Muốn biết thêm chi tiết, độc giả hãy tham khảo các kinh sách như Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo); và trong kinh Satipatthana Sutta phương pháp thiền hô hấp Anapanasati được mô tả:
     “Chú tâm thở vào, chú tâm thở ra.”

  1. “Khi thở vào một hơi dài hành giả biết: 'Ta thở vào một hơi dài,' khi thở ra một hơi dài, hành giả biết: 'Ta thở ra một hơi dài.'“
  2. “Khi thở vào một hơi ngắn hành giả biết 'Ta thở vào một hơi ngắn,' khi thở ra một hơi ngắn, hành giả biết: 'Ta thở ra một hơi ngắn.'“
  3. “'Nhận thức rõ ràng trọn tiến trình thở, ta sẽ thở vào': hành giả tự huấn luyện mình như vậy. 'Nhận thức rõ ràng trọn tiến trình thở, ta sẽ thở ra': hành giả tự huấn luyện mình như vậy.”
  4. “'Khiến cho hơi thở trầm tĩnh, ta sẽ thở vào': hành giả tự huấn luyện mình như vậy. 'Khiến cho hơi thở trầm tĩnh, ta sẽ thở ra': hành giả tự huấn luyện mình như vậy.”

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.