Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

ABHINNA (NĂNG LỰC SIÊU NHIÊN)

     Khi đã thành công trong việc trau dồi những cảnh giới thiền (jhanas), hành giả có thể phát triển năm năng lực phi thường (abhinna), đó là Mắt Thánh (dibbacakhu - Thiên nhãn thông), Tai Thánh (dibbasota - Thiên nhĩ thông), Biết rõ những tiền kiếp (pubbe-nivasanussatinana - Lậu tận thông), Đọc Được Ý Tưởng của người khác (paracittavijanana - Tha tâm thông), và một số năng lực tâm thần (iddhividha).
     Cần nên nói thêm rằng Định (Samadhi) và những năng lực phi thường này chẳng phải là thiết yếu đối với việc đạt tới quả vị A-La-Hán; tuy rằng chúng đương nhiên là thứ đáng quí đối với người sở hữu. Chẳng hạn như có những vị A-La-Hán không cần tới sự trợ lực của các jhana nhưng đạt tới quả vị A-La-Hán chỉ bằng cách trau dồi Nội Quán. Nhiều người cả nam lẫn nữ đã đạt tới quả vị A-La-Hán ngay trong thời gian Đức Phật còn tại thế mà không tu tập các jhana.
     Nhưng chỉ có những người đã đạt tới jhana thứ năm mới có thể phát triển năm loại Abhinna (năng lực siêu nhiên).
     Dibbacakkhu là “Thiên Nhãn” hay “Mắt Thánh,” nó giúp hành giả nhìn thấy những sự vật ở thiên giới hoặc trần thế, xa hay gần, mà cặp mắt trần tục không thể thấy.
      Cutapapatanana đây là loại Thiên Nhãn kiến thức liên quan tới sự chết và tái xuất hiện của chúng sinh. Nó cũng liên quan tới kiến thức về tương lai của chúng sinh tùy theo nghiệp xấu hay tốt của họ.
     Dibbasota là “Thiên Nhĩ”, nó giúp hành giả nghe được những âm thanh vi tế ở xa hay gần.
     Pubbenivasanussatinana là năng lực giúp hành giả nhớ lại những tiền kiếp của chính mình và của người khác. Năng lực này của Đức Phật không có giới hạn, trong khi những người khác nếu có thì chỉ hữu hạn mà thôi.
      Iddhivddha là năng lực bay trong không gian, đi trên mặt nước, độn thổ, biến hóa, v.v.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime StatesChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.