Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (III)

NHỮNG XIỀNG XÍCH (SAMYOJANA) (Kiết Sử)

     Khi đạt tới giai đoạn thứ nhất này của quả vị A-La-Hán, hành giả diệt trừ được ba loại xiềng xích (samyojana) trói buộc con người thế tục, đó là:

  1. Xiềng xích thứ nhất là Sakkaya-ditthi hay Sati caye ditthi, có nghĩa là “nhìn thấy một tập hợp sanh tồn.” Chữ kaya ở đây dùng để chỉ Ngũ Uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Sakkaya-ditthi là quan điểm cho rằng có sự hiện hữu của một thực thể thường hằng không biến đổi, tức là một linh hồn vĩnh viễn, khi có một tập hợp gồm những “uẩn” (nhóm) tâm lý và sinh lý trong con người. Xiềng xích này thường khiến cho người ta có những ảo tưởng về cái ngã, những lý thuyết sai lầm về cá-nhân-tánh, hoặc những ảo tưởng về chủ nghĩa cá nhân.
  2. Xiềng xích thứ nhì là Vicikiccha, những hoài nghi. Đó là những hoài nghi về Đức Phật, về Pháp, về Tăng, về Giới Luật, về quá khứ, về tương lai, về cả quá khứ lẫn tương lai, và về Duyên Khởi.
  3. Xiềng xích thứ ba là Silabbataparamasa, nghĩa là bám víu vào những tập tục và nghi thức lễ bái sai lầm.
  4.   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Thiền Trong Nghệ Thuậ­t Bắn CungChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Trung Luận


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.