Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (III)

A-LA-HÁN - THÁNH GIẢ

     Thánh giả A-La-Hán nhận thức rằng họ đã thực hiện những gì cần phải chu toàn, cuối cùng họ đã trút được gánh nặng của đau khổ, tất cả mọi hình thức tham dục và tất cả các loại vô minh đã hoàn toàn bị diệt trừ. Bây giờ người tầm đạo mãn nguyện đứng trên những đỉnh cao hơn cả thiên giới, cách xa tất cả những dục vọng và những ô trược phàm tục của thế gian, và hưởng sự cực lạc khôn tả của Niết Bàn.
     Họ sẽ không còn phải trải qua những cuộc tái sinh, bởi vì những mầm hạt tạo ra nghiệp không còn nữa.
     Tuy nhiên, dù đã trở thành bậc A-La-Hán, họ chưa hoàn toàn thoát khỏi đau khổ thể xác, vì kinh nghiệm về Giải Thoát nói trên chỉ đến với họ từng lúc chứ không vĩnh viễn, và họ vẫn chưa thể lìa bỏ được thân xác.
     Một vị A-La-Hán được gọi là bậc Asekha - người không còn phải trải qua sự rèn luyện - vì họ đã sống cuộc đời Đạo Hạnh và đã thực hiện được mục tiêu của mình. Các bậc thánh khác thuộc giai đoạn Dự Lưu Quả được gọi là sekha vì họ vẫn còn phải trải qua sự rèn luyện.
     Ở đây cũng nên nói thêm rằng các vị Bất Lai Quả và A-La-Hán đã phát triển được những Thiền Cảnh Sắc Tướng và Vô Sắc Tướng (Rupa và Arupa Jhana) có thể được hưởng những kinh nghiệm của Niết Bàn cực lạc một cách liên tục có khi kéo dài tới 7 ngày, trong cuộc đời này. Tiếng Pali gọi trạng thái này là Nirodha-Samapatti. Khi đạt tới giai đoạn này, một vị Ariya (Hiền Nhân) đã hoàn toàn thoát khỏi đau khổ, và những sinh hoạt tâm thần của họ hoàn toàn đình chỉ. Dòng tâm thức của họ tạm thời ngừng trôi.
     Về sự khác nhau giữa một người đã đạt tới trạng thái Nirodha-Samapatti. và một người chết, kinh sách Visuddhi Magga (Con Đường Giải Thoát) nói: “Chẳng những các lực chuyển động trong thân thể (như hô hấp), ngôn ngữ và tâm trí trở thành yên lặng, mà sinh lực cũng chấm dứt, sức nóng tàn lụi, và các khả năng nhận thức trở thành trong sáng, mặc dù sự hô hấp, quan sát và tri thức đã yên lặng.”
     Theo Phật giáo, đây là hình thức cao nhất của lạc thú trong cuộc đời này - nói theo ngôn ngữ thông thường của thế gian.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.