Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
NIẾT BÀN LÀ GÌ

     Niết Bàn là mục tiêu tối thượng trong Phật giáo.
     Dù cho người ta có thể viết và mô tả về đề mục thâm sâu này một cách rõ ràng tới đâu, dù họ dùng những từ ngữ đẹp đẽ tới đâu để cố gắng mô tả sự thanh tịnh tuyệt đối của nó, chúng ta vẫn không thể nào hiểu được Niết Bàn bằng cách đọc sách. Niết Bàn chẳng phải là thứ có thể viết ra giấy, cũng chẳng phải là một đề tài có thể lãnh hội được chỉ bằng trí tuệ; nó là một trạng thái siêu xuất thế gian (Lokuttara Dhamma) chỉ có thể nhận thức được bằng trí huệ trực giác.
     Người ta không thể chỉ dùng trí tuệ để hiểu Niết Bàn vì nó không phải là một vấn đề có thể lãnh hội được bằng cách suy luận theo luận lý. Những từ ngữ mà Đức Phật đã dùng chính là luận lý, nhưng Niết Bàn - mục tiêu tối thượng của Phật giáo - vượt lên trên lãnh vực luận lý. Tuy nhiên, bằng cách suy tưởng về những phương diện tích cực và tiêu cực của đời sống trần thế, người ta có thể đi tới kết luận có tính cách luận lý rằng: trong sự trái ngược với một đời sống thuộc về hiện tượng và có điều kiện, thì phải có một cảnh giới không có đau khổ, bất tử, không tùy thuộc vào những điều kiện.
      Kinh B?n Sanh Jataka thuật rằng chính vị Bồ Tát khi tái sinh là tu sĩ Sumedha đã suy tưởng như sau:
     “Mặc dù có Đau Khổ,
     Cũng có cả Hạnh Phúc,
     Vì vậy, nếu có sự Tồn Hữu,
     Thì cũng phải đi tìm Vô Tồn Hữu.”
     “Mặc dù có Sức Nóng,
     Cũng có cả cái Lạnh,
     Vì vậy, nếu có Lửa tam muội,
     Thì cũng phải đi tìm Niết Bàn.”
     “Mặc dù có cái Ác,
     Cũng có cả cái Thiện,
     Vì vậy, nếu có Sinh,
     Thì cũng phải đi tìm Vô Sinh.”

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện ĐạiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.