Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
NIẾT BÀN LÀ GÌ

ĐỊNH NGHĨA

     Chữ Niết Bàn viết bằng tiếng Pali là Nibbana, và viết bằng chữ Phạn là Nirvana, do sự kết hợp của hai chữ “ni” và “vana.” “Ni” là một mạo từ có ý nghĩa phủ định. “Vana” có nghĩa là tham dục. Tham dục là yếu tố giống như sợi dây nối kết kiếp này với kiếp khác.
     “Niết Bàn là giải thoát khỏi dục vọng.”
     Cho tới khi nào một con người vẫn còn bị ràng buộc vào tham dục và chấp thủ thì người đó vẫn còn tích lũy thêm những Nghiệp mới và những nghiệp đó sẽ thực hiện trong hình thức này hay hình thức khác trong vòng luân hồi bất tận của sinh và tử. Khi tất cả những loại tham dục của một con người đã bị tận diệt thì những Nghiệp lực sẽ không còn hoạt động nữa, và người đó đạt tới Niết Bàn, thoát ra khỏi vòng luân hồi của sinh và tử. Quan niệm của Phật giáo về Giải Thoát là thoát ra khỏi vòng luân hồi bất tận của sinh và tử, chứ không phải chỉ là thoát khỏi tội lỗi và hỏa ngục.
     Niết Bàn cũng còn được giải thích là dập tắt ngọn lửa của Tham, Sân, Si.
     Đức Phật nói: “Khắp thế gian bị lửa thiêu đốt. Lửa đó nhóm lên từ đâu? Đó là lửa của tham, sân, si; đó là lửa của sinh, lão, bệnh, tử, sầu thảm, đau đớn, khổ tâm và tuyệt vọng.”
     Vậy thì Niết Bàn cũng có thể được giải thích là sự dập tắt những ngọn lửa đó. Tuy nhiên, người ta đừng từ đó mà suy luận rằng Niết Bàn chẳng là gì khác ngoài sự dập tắt những ngọn lửa đó. Cần phải phân biệt giữa phương tiện và cứu cánh. Ở đây sự dập tắt những ngọn lửa là phương tiện để đạt tới Niết Bàn.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘIChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.