Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
NIẾT BÀN LÀ GÌ

Niết Bàn ở đâu?

     Trong kinh Milinda Panha Tì-Kheo Na Tiên (Nagasena) trả lời câu hỏi này như sau:
     “Chẳng có nơi nào hướng về Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới mà thấy Niết Bàn, thế mà Niết Bàn vẫn tồn tại; và người nào khiến cho đời mình ngay thẳng, đặt căn bản trên đức hạnh, và luôn luôn tỉnh thức, thì có thể thực hiện Niết Bàn, dù cho họ ở Hi Lạp, Trung Hoa, Ai Cập, hay Ấn Độ.
     Cũng giống như lửa không lưu trữ ở bất cứ một nơi đặc biệt nào đó, nhưng lửa bùng lên khi có những điều kiện cần thiết, vì vậy Niết Bàn chẳng tồn tại ở một nơi đặc biệt nào cả, nhưng người ta đạt tới Niết Bàn khi họ thực hiện được những điều kiện cần thiết.”
     Trong kinh Rohitassa Sutta, Đức Phật dạy: “Ngay trong chính nhục thân này, cùng với những tri nhận và ý tưởng của nó, ta coi là thế gian, là nguồn gốc của thế gian, là đoạn diệt thế gian và là con đường dẫn tới sự đoạn diệt của thế gian.”
     Thế gian ở đây có nghĩa là đau khổ. Vì vậy, sự đoạn diệt của thế gian có nghĩa là đoạn diệt đau khổ, tức là đạt tới Niết Bàn.
     Niết Bàn của mỗi người tùy thuộc vào nhục thân này. Niết Bàn chẳng phải là thứ gì đã được tạo ra hoặc sẽ được tạo ra.
     Niết Bàn hiện hữu ở nơi nào mà bốn yếu tố cố kết (apo), bành trướng (pathavi), sức nóng (tejo) và chuyển động không có chỗ đứng.
     Trong kinh Samyutta Nikaya ( Tương Ưng Bộ Kinh) nói về nơi chốn của Niết Bàn:
     “Ở nơi nào mà bốn yếu tố cố kết, bành trướng, đốt cháy, và chuyển động không tìm thấy chỗ đứng.”
     Trong kinh Udana (Phật Tự Thuyết), Đức Phật dạy:
     “Này các Tì-Kheo, dù có những dòng sông chảy ra đại dương và những trận mưa rơi xuống biển từ bầu trời, nhưng người ta không nhận thấy có sự thiếu hay thừa nước biển trong đại dương bao la; cũng giống như vậy, dù rằng có nhiều Tì-Kheo đã nhập cảnh giới Parinibbana [nhập Niết Bàn] nhưng vẫn không có sự thiếu hay thừa trong yếu tố của Niết Bàn.”
     Vì vậy, Niết Bàn chẳng phải là một loại thiên đàng mà những cá nhân siêu việt trú ngụ;, nó là một trạng thái mà mọi người tu tập đều có thể đạt tới.
     Một thiên đàng vĩnh cửu, nơi cung cấp đủ mọi hình thức lạc thú mà con người ao ước, nơi con người tha hồ tận hưởng hạnh phúc, là điều vô nghĩa lý. Tuyệt nhiên không thể có một nơi nào như vậy hiện hữu vĩnh viễn ở bất cứ đâu.
     Khi được giảng rằng không có nơi chốn nào duy trì Niết Bàn, Vua Milinda hỏi Tì-Kheo Na Tiên (Nagasena): “Vậy thì có một căn bản nào đó để con người có thể trụ vào mà tu thân để thực hiện Niết Bàn hay không?”
     Tì-Kheo Na Tiên trả lời: “Thưa ngài, có chứ. Có một căn bản như vậy.”
     “Thầy Na Tiên khả kính, vậy thì căn bản đó là gì?”
     “Thưa ngài, đức hạnh là căn bản đó. Bởi vì, nếu đặt căn bản trên đức hạnh và tu trì tỉnh thức, thì dù cho hành giả sống bất cứ nơi nào, ở Hi Lạp, hay Trung Hoa, Ai Cập, Ấn Độ, ở trên một đỉnh núi hoặc trong những cõi thiên đàng cao nhất; bất cứ nơi đâu mà họ sống, con người tu tập đó sẽ đạt tới Niết Bàn.”

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime StatesChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.