Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
HỶ (MUDITA)

     Trạng thái Vô Lượng Tâm thứ ba là Hỷ (Mudita). Đây không phải chỉ là cảm tình mà là niềm vui thông cảm và đồng tình, nó có khuynh hướng hủy diệt sự ghen ghét, kẻ thù trực tiếp của Hỷ.
     Một lực tai hại có thể gây nguy hiểm cho toàn thể tình trạng sức khỏe của chúng ta là lòng ghen ghét. Nhiều người không thể chịu được khi nhìn thấy hoặc nghe nói về sự thành công của người khác. Họ vui mừng khi thấy người khác thất bại, nhưng họ tức tối khi thấy người khác thành công. Thay vì khen ngợi và chúc mừng về sự thành công, họ cố gắng làm hại, gièm pha, và nói xấu người đã thành công. Trên một phương diện nào đó, Hỷ liên quan tới bản thân nhiều hơn là tới tha nhân, vì nó có khuynh hướng diệt trừ lòng ghen ghét - là thứ tác hại chính bản thân chúng ta. Mặt khác, nó giúp cho tha nhân, vì người thực hành đức hạnh Hỷ sẽ không cố gắng cản trở sự tiến bộ và phúc lợi của người khác.
     Giống như Từ, chúng ta dễ dàng dành Hỷ cho sự thành công của những người gần gũi thân thương với mình, nhưng khó làm như vậy đối với sự thành công của các đối thủ. Thật ra, đa số người đời chẳng những thấy khó lòng mà phải nói rằng họ không thể nào vui mừng về sự thành công của các đối thủ. Họ tìm sự thích thú trong hành động tạo bất cứ chướng ngại nào để khiến cho các đối thủ lụn bại.
     Thậm chí họ có thể ép uống thuốc độc, đóng đinh trên thập tự giá, hoặc ám sát những người tốt.
     Nhà hiền triết Socrates đã bị ép phải uống thuốc độc, Chúa Ki-Tô đã bị đóng đinh trên thập tự giá, Mahatma Gandhi đã bị ám sát. Buồn thay, đây là bản tánh của thế giới của những kẻ ác và ngu si.
     Thực hành Từ (Metta) và Bi (Karuna) dễ hơn là thực hành Hỷ (Mudita) - là thứ đức hạnh đòi hỏi nhiều nỗ lực cá nhân và ý chí mạnh mẽ.
     Các quốc gia Tây phương có vui mừng về sự thịnh vượng của các nước Đông phương hay không? Và các quốc gia Đông phương có vui mừng về sự thịnh vượng của các nước Tây phương hay không? Một nước nào đó có vui mừng về phúc lợi của nước láng giềng hay không? Một chủng tộc nào đó có vui mừng về sự phát triển thịnh vượng của một chủng tộc khác không? Thậm chí một giáo phái nào đó - là tổ chức tôn giáo coi trọng sự trau dồi đức hạnh - có vui mừng về ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác hay không?
     Một tôn giáo ghen ghét một tôn giáo khác, một vùng trên địa cầu ghen ghét một vùng khác. Một đoàn thể ghen ghét một đoàn thể khác, một xí nghiệp ghen ghét một xí nghiệp khác, một gia đình ghen ghét một gia đình khác, các học sinh không thành công ghen ghét các học sinh thành công; đôi khi ngay cả các anh chị em trong một gia đình cũng ghen ghét lẫn nhau.
     Đây chính là lý do tại sao các cá nhân và các đoàn thể cần nên thực hành Hỷ nếu họ mong muốn thăng hoa và trở thành hạnh phúc mãi mãi.
     Đặc tính chính yếu của Hỷ là hoan hỷ đối với sự thịnh vượng và thành công của người khác. Tiếng cười, và những thái độ tương tự, không phải là những đặc tính của Hỷ, vì sự mừng rỡ do kích thích bị coi là kẻ thù gián tiếp của Hỷ.
     Hỷ hướng về tất cả những chúng sinh đang được hưởng sự thịnh vượng và là thái độ hân hoan chia vui của chúng ta. Nó có khuynh hướng diệt trừ bất cứ sự đố kị nào đối với một người thành công.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời GianChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.