Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (I)

     “Trung Đạo này dẫn tới thanh tịnh, chứng quả, giác ngộ và Niết Bàn.”
     “-Dhamma Chakka Sutta Kinh Chuy?n Phap Luân


GIỚI HẠNH

     Con đường dẫn tới Niết Bàn là Trung Đạo, nó tránh điều cực đoan của sự hành hạ bản thân làm suy yếu trí thức, và cũng tránh điều cực đoan của sự nuông chiều bản thân làm cản trở tiến bộ giới hạnh.
     Trung Đạo này bao gồm việc đi theo Bát Chánh Đạo: Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tiến, Chánh Niệm, và Chánh Định.
     Hai chánh đạo đầu tiên được coi là thuộc Trí Huệ (panna), chánh đạo thứ ba, thứ tư và thứ năm được coi là Giới Hạnh (sila), và ba chánh đạo cuối cùng được coi là Thiền Định (samadhi).
     Theo thứ tự của sự phát triển, Giới Hạnh, Thiền Định và Trí Huệ là ba giai đoạn (Giới, Định, Huệ) trên Đại Lộ dẫn tới Niết Bàn.
     Ba giai đoạn này được nói tới trong câu kệ đẹp đẽ sau đây:
     Saba papassa akaranam - Kusalassaupasampada
     Sacittapariyodapanam - etam Buddhana sasanam

     Đoạn trừ những điều ác
     Thực hành mọi việc thiện
     Thanh tịnh tâm ý mình
     Là lời dạy Chư Phật.
     (Chư ác mạc tác,
     Chúng Thiện phụng hành,
     Tự tịnh kỳ ý,
     Thị chư Phật giáo)

     Chúng ta gặt hái những gì chúng ta đã gieo hạt. Điều ác đưa tới đau khổ và điều thiện đưa tới hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc của chúng ta là những kết quả trực tiếp của điều ác và điều thiện của chính mình.
     Một người có Chánh Tri Kiến nhận thức được luật này của tác động và phản động, và họ tự chế để tránh làm điều ác và cố gắng làm điều thiện trong khả năng tối đa của mình. Họ làm như vậy để tạo phúc lợi cho chính mình và cho tha nhân. Họ coi rằng họ có trọng trách phải sống như là một nguồn phúc lợi đối với chính mình và đối với tất cả tha nhân.
     Biết rằng đời sống là quí báu đối với tất cả chúng sinh và không ai có quyền hủy diệt đời sống của kẻ khác, họ mở rộng Từ và Bi về phía tất cả mọi chúng sinh, ngay cả những loài côn trùng nhỏ bé nhất bò dưới chân họ, và tránh giết hại hoặc gây thương tổn cho bất cứ sinh vật nào.
     Chẳng có luật nào khiến cho các sinh vật phải giết lẫn nhau. Tuy nhiên, trên thế gian này những loài vật mạnh hơn thường giết những sinh vật yếu hơn để ăn thịt. Đó là bản năng thú vật. Những hành động như vậy của các loài thú vật đáng được tha thứ vì chúng không ý thức được những điều chúng làm, nhưng khi những kẻ được ban cho lý trí và sự hiểu biết lại đi làm những tội ác như vậy thì không thể tha thứ được. Dù là để thỏa mãn sự ăn ngon hay là săn bắn để “giải trí” đều không thể biện minh cho hành động giết trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho sinh vật khác bị giết. Nếu việc giết hại các loài thú là sai quấy thì người ta còn ác độc tới đâu khi họ giết cả con người, giết từng cá nhân hay cả tập thể, áp dụng những phương pháp tàn bạo hoặc những phương pháp được gọi là “văn minh,” nhân danh hòa bình, tôn giáo, hoặc với mục đích nào đó mà người ta biện minh rằng cần phải làm?
     Sự thành thật, sự đáng tin cậy, và sự đoan chính cũng là những đức tính của một người có Chánh Tri Kiến. Một người như vậy cố gắng tránh tất cả những hình thức ăn cắp “dù là dưới những hình thức che đậy hay hiển nhiên.” Tránh tà dâm, là điều hạ thấp phẩm giá cao quí của con người, họ cố gắng giữ cho mình thanh khiết và đoan chính. Họ tránh những lời nói giả dối, tránh ngôn ngữ khắc nghiệt, phỉ báng và những câu chuyện vô bổ, và chỉ nói những điều chân thật, ngọt ngào, tử tế và hữu ích. Vì các chất rượu và ma túy dẫn tới sự buông thả và tâm trí lơ đãng, thiếu tập trung, cho nên họ tránh các chất làm say sưa, họ cố gắng trau dồi sự chú tâm và nhãn quan sáng suốt.
     Những nguyên tắc cơ bản về hành vi và cư xử này là thiết yếu đối với người đi trên con đường dẫn tới Niết Bàn, vì chúng có khuynh hướng kiểm soát cả những hành vi lẫn lời nói. Sự vi phạm những nguyên tắc này gây ra những chướng ngại làm cản trở sự tiến bộ của hành giả trên con đường tu tập. Sự tuân thủ những nguyên tắc này dẫn tới tiến bộ thuận lợi và vững chắc trên con đường tu tập.
     Sau khi đã tiến được một bước xa hơn trên con đường tu tập tiệm tiến, hành giả cố gắng kiểm soát các giác quan.
     Để kiểm soát sự ham muốn thực phẩm và giúp cho thân tâm được nhẹ nhàng, hành giả hãy nên tuyệt thực ít nhất là một lần mỗi tháng; đồng thời hãy nên sống một cách giản dị thay vì sống xa hoa khiến cho con người trở thành nô lệ của những tham dục. Họ nên tiết chế tình dục, bởi vì sinh lực quí báu của con người được bảo tồn như vậy có thể được sử dụng trọn vẹn vào phúc lợi trí thức và tinh thần của chính hành giả và tha nhân. Trong một đời sống như vậy hành giả tránh khỏi sự gia tăng những trói buộc trần tục làm cản trở tiến bộ tinh thần. Người ta thấy rằng hầu hết tất cả các bậc thầy tâm linh đã nuôi dưỡng thân thể họ một cách thanh đạm và họ đã sống cuộc đời hoàn toàn tiết chế tình dục, giản dị, thanh bần và tự chế.
     Trong khi họ tiến bộ dần dần và đều đặn, với sự kiểm soát ngôn ngữ, hành vi và các giác quan, Nghiệp Lực do tinh tiến của hành giả thúc đẩy họ từ bỏ những lạc thú phàm tục và sống một cuộc đời khắc khổ. Những ý tưởng giống như sau sẽ đến với họ:
     “Một cuộc đời tại gia có những xung đột,
     Có đầy những nhọc nhằn và nhu cầu,
     Nhưng một cuộc đời đạo hạnh không nhà,
     Thì tự do và cao rộng như bầu trời.”

     Khi ý thức được sự phù du của những lạc thú giác quan, hành giả tự ý lìa bỏ tất cả những vật sở hữu phàm trần, họ mặc y phục của người tu hành và cố gắng sống một cuộc đời đạo hạnh thanh khiết.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời GianChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.