Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (I)

CƯ SĨ CÓ THỂ THỰC HIỆN NIẾT BÀN

     “Chẳng phải cái vỏ bề ngoài khiến cho một người trở thành thánh hiền mà là sự thanh lọc nội tâm và một đời sống gương mẫu. Sự biến cải cần phải xuất phát từ nội tâm, chứ không phải bên ngoài. Người ta tuyệt nhiên cần phải lui vào sự cô tịch và sống cuộc đời khắc khổ để thực hiện Niết Bàn. Đương nhiên là cuộc đời của một tì-kheo giúp cho người tu hành tiến bộ về tâm linh mau chóng và dễ dàng hơn, nhưng ngay cả những cư sĩ tại gia cũng có thể đạt tới quả vị A-La-Hán.
     Người đạt tới bậc A-La-Hán qua lối sống cư sĩ, đối diện với đủ thứ quyến rũ và cám dỗ, thì đương nhiên đáng khen hơn là một tì-kheo đạt tới quả vị đó khi sống trong khung cảnh không có những gì làm phân tán tâm trí.
     Khi nói tới một quan chức đã đạt tới quả vị A-La-Hán trong khi ngồi trên kiệu trang hoàng rực rỡ đặt trên lưng một con voi, Đức Phật nhận xét:
     “Ngay cả khi một người trưng diện xa hoa, nếu họ
     cất bước thanh thản,
     Nếu họ trầm lặng, bình thản, an lạc và trong sạch,
     Và nếu họ tránh làm thương tổn bất cứ sinh vật nào,
     Người đó chính là bậc thánh nhân,
     người đó là một hiền nhân,
     người đó là một tì-kheo.”

     Kinh Pháp Cú
     Có một số trường hợp những cư sĩ như vậy đã thực hiện Niết Bàn, dù họ không xa lánh thế giới phàm trần. Cư sĩ Anathapindika (trưởng giả Cấp Cô Độc), một Phật tử nhiệt thành và đạo tâm, đã đạt tới bậc Sotapana ("Dự Lưu Quả,” người nhập vào dòng sông, là giai đoạn thứ nhất của quả vị A-La-Hán). Người thợ gốm Ghatikara đã đạt tới bậc anagami ("Bất Hoàn Quả,” người không bao giờ trở lại, là giai đoạn thứ ba của quả vị A-La-Hán). Vua Tịnh Phạn, thân phụ của Đức Phật, lúc từ trần được coi là đã đạt tới quả vị A-La-Hán.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và PHÂN TÂM HỌCChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊN


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.