Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

Gems of Buddhist Wisdom
Buddhist Missionary Society
Malaysia, 1983, 1996

              Thích Tâm Quang dịch


MỤC LỤC

LỜI ÔNG CHỦ TỊCH HỘI TRUYỀN GIÁO ÐẠO PHẬT TẠI MÃ-LAI-Á
 1. QUAN ÐIỂM ÐẠI CƯƠNG PHẬT GIÁO
  1. TÔN GIÁO NÀY LÀ GÌ - Hòa Thượng Tiến Sĩ K Sri Dhammananda
  2. BỨC THÔNG ÐIỆP BẤT DIỆT - Hòa Thượng Piyadassi Mahathera
  3. PHẬT GIÁO NGÀY NAY VÀ NGÀY MAI - Tiến Sĩ Nadadeva Wijeskera
  4. PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG VẤN ÐỀ CỦA THỜI ÐẠI - Tiến Sĩ G.P. Malalasekera
  5. TẠI SAO CÓ ÐẠO PHẬT? - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda

 2. ÐỨC PHẬT VÀ GIÁO LÝ CỦA NGÀI
  1. ÐỨC PHẬT - Hòa Thượng Narada Mahathera
  2. NHỮNG ÐỨC HẠNH LÝ TƯỞNG CỦA ÐỨC PHẬT - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  3. THẾ NÀO LÀ NGHIỆP? - Hòa Thượng U. Thittila
  4. NHỮNG CÔNG NĂNG VĨ ÐẠI CỦA PHÁP - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri. Dhammananda
  5. ÐƯỜNG ÐẾN HẠNH PHÚC TỐI THƯỢNG - Tổng hợp từ nhiều tài liệu

 3. PHẬT GIÁO VÀ ÐỜI SỐNG
  1. SỰ THẬT CỦA CUỘC ÐỜI - Hòa Thượng Narada Mahathera
  2. Ý NGHĨA CỦA CUỘC ÐỜI - Hòa Thượng Narada Mahathera
  3. MỤC ÐÍCH CỦA CUỘC ÐỜI - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  4. ÐỜI SỐNG MONG MANH, CHẾT LÀ ÐIỀU CHẮC CHẮN - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda

 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC KHÓ KHĂN
  1. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  2. TRÍ TUỆ NGƯỜI XƯA VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN ÐẠI - Francis Story
  3. LÀM SAO CÓ THỂ KHẮC PHỤC ÐƯỢC KHÓ KHĂN? - Hòa Thượng Tiến Sĩ K.Sri Dhammananda
  4. PHẬT GIÁO TRONG ÐỜI SỐNG HIỆN ÐẠI - Tiến Sĩ Ananda Guruge

 5. TU HÀNH PHẬT GIÁO
  1. CẦU NGUYỆN VÀ THỜ CÚNG - Tiến Sĩ G.P. Malalasekera
  2. CÓ PHẢI NGƯỜI PHẬT TỬ SÙNG BÁI THẦN TƯỢNG KHÔNG? - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sr Dhammananda
  3. TẠI SAO HÀNH THIỀN? - Tỳ kheo Piyananda
  4. GIỚI HẠNH (SILA) - Hòa Thượng Phra Sasana Sobbana

 6. TỔNG QUÁT
  1. CON ÐƯỜNG PHẬT GIÁO ÐI ÐẾN ỔN ÐỊNH KINH TẾ - Hòa Thượng Pannasha Maha Nayaka Thera
  2. ÐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHẬT GIÁO - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  3. TÔN GIÁO CÓ THỂ MANG LẠI HÒA BÌNH KHÔNG? - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  4. NGUYÊN THỦY - ÐẠI THỪA PHẬT GIÁO - Hòa Thượng Tiến Sĩ W. Rahula
  5. BỒ TÁT, LÝ TƯỞNG TRONG PHẬT GIÁO - Hòa Thượng Tiến Sĩ W. Rahula
  6. TÔN GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  7. TÔN GIÁO TRONG MỘT XÃ HỘI ÐA TÔN GIÁO - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  8. THÁI ÐỘ CỦA PHẬT GIÁO ÐỐI VỚI CÁC TÔN GIÁO KHÁC - Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda
  9. SỰ HÒA HỢP TRONG TÔN GIÁO - Teh Thean Choo

      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Thiền Trong Nghệ Thuậ­t Bắn Cung


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.