Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Lược Sử Thời Gian
(A Brief History of Time)
Tác Giả:-Steven Hawking
Dịch Giả:-Thích Viên Lý

MỤC LỤC

Lời Giới Thiệu Triết gia Phạm Công Thiện
Lời Giới Thiệu của Carl Sagan
Cảm Tạ của Stephen Hawking
Chương 1 Bức Tranh Vũ Trụ của Chúng Ta
Chương 2 Không Gian và Thời Gian
Chương 3 Vũ Trụ Bành Trướng
Chương 4 Nguyên Tắc Bất Định
Chương 5 Hạt Cơ Bản và Lực Thiên Nhiên
Chương 6 Hố Đen
Chương 7 Hố Đen Không Đen Lắm
Chương 8 Nguồn Gốc và Vận Mệnh của Vũ Trụ
Chương 9 Mũi Tên Thời Gian
Chương 10 Thống Nhất Vật Lý Học
Chương 11 Kết Luận
Thuật Ngữ      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện ĐạiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn Hóa


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.