Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


KINH ĐIỂN
LUẬN GIẢI
TỊNH ĐỘ
THIỀN HỌC
TỪ ĐIỂN
THƠ VĂN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC CƠ BẢN
PHẬT GIÁO ĐỜI SỐNG
TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

CẨM NANG NHÂN SANH

Tác Giả: Buddhadàsa Bhikkhu
(Tỳ Khưu Phật Sứ)

Dịch Giả: Thích Viên Lý


 

MỤC LỤC


Vài Lời của Dịch Giả
Giới Thiệu Dịch Giả Bản Dịch Trung Văn

Lời Tựa Bản Dịch Trung Văn

Giới Thiệu Tác Giả


Bài Giảng 1: NHÌN VÀO PHẬT GIÁO
Bài Giảng 2: THỰC TƯỚNG CỦA CHƯ PHÁP
Bài Giảng 3: TAM PHÁP ẤN
Bài Giảng 4: BÁM VÍU VÀO SỰ VẬT
Bài Giảng 5: TAM HỌC
Bài Giảng 6: NHỮNG THỨ CHÚNG TA CHẤP THỦ
Bài Giảng 7: DÙNG PHƯƠNG THỨC TỰ NHIÊN ĐỂ ĐẠT QUÁN HUỆ
Bài Giảng 8: DÙNG HUẤN LUYỆN CÓ TỔ CHỨC ĐỂ ĐẠT QUÁN HUỆ
Bài Giảng 9: GIẢI THOÁT KHỎI THẾ GIAN


Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới
Xuất Bản 1999      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Trung LuậnLược Sử Thời Gian


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com