Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CẨM NANG NHÂN SANH

Giới Thiệu Dịch Giả Bản Dịch Trung Văn

     Trịnh Chấn Hoàng Tiên Sinh là người Đài Loan, sanh ngày 22-4-1934, tốt nghiệp ngoại văn hệ đại học quốc lập Đài Loan, đậu bằng thạc sĩ tại Sở Nghiên Cứu Tân Văn, Đại Học Chính Trị.
     Khi còn là sinh viên đại học, ông đã hoạt động hăng say trong các đoàn thể Phật giáo và tổ chức những chương trình nghiên cứu Phật học, và cho tới nay đã nghiên cứu Phật học trên 30 năm.
     Ông đã viết và phiên dịch nhiều loại sách Phật học. Ông có tài dịch ngôn ngữ trực tiếp bằng miệng, và từng làm thông ngôn cho đức Đạt Lai Lạt Ma, Nhất Hạnh Thiền Sư, v.v.
     Trong số các sách ông đã phiên dịch gồm có “Phật Giáo Tại Trung Quốc,” “Quán Âm – Tín ngưỡng Của Một Nửa Á Châu,” “Khai Mở Bí Mật,” “Thiền Trong Võ Nghệ,” “Tâm Mộc Cây Bồ Đề,” “Liễu Nghĩa Cự - Hoạt Dụng Phật Pháp,” “Huệ Nhãn Sơ Khai,” “Tôn Giáo Từ Đâu Đến,” “Pháp Vị,” “Tây Tạng Sanh Tử Thư,” “Quán Hô Hấp,” v.v.
     Ngoài ra, ông còn nhiều bài dịch đã đăng trên các tạp chí nhưng chưa gom lại thành sách.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.