Trang Nhà Chùa Diệu Pháp

 

Hình Ảnh Buổi Khai Giảng
Khóa Tu Học Mùa Hè 2007 

 

 

 

 

 

 

 

---o0o----

 Trang Nhà Chùa Diệu Pháp