Trang Nhà Chùa Diệu Pháp

 

Hình Ảnh Tiệc Tất Niên
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2007
tại Chùa Diệu Pháp
 

 

 

 

 

 

---o0o----

 Trang Nhà Chùa Diệu Pháp