HÌNH ẢNH LỄ RƯỚC GIAO THỪA VÀ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC

Xuân Bính Tuất 2006

Nhấn vào hình để xem ảnh khổ lớn  

 

5 Hình Ảnh

Trang chính

Tiếp theo