Trang Nhà Chùa Diệu Pháp

 

Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Mùng Một Tết

Xuân Đinh Hợi 2007

 

 

 

 

---o0o----

 Trang Nhà Chùa Diệu Pháp