Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN
Tác Giả:-B.K. Matilal
Dịch Giả:-Thích Viên Lý

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý
Tiết 1 CHÚ THÍCH VỀ NIÊN ĐẠI
Tiết 2 LẬP TRƯỜNG CỦA PHÁI TRUNG QUÁN: KHÔNG-TÁNH
Tiết 3 HAI GIAI TẦNG CỦA CHÂN LÝ
Tiết 4 TÍNH CÁCH BẤT XÁC ĐỊNH CỦA THẾ GIỚI HIỆN TƯỢNG
Tiết 5 NGHỊCH LÝ CỦA KHÔNG-TÁNH
Tiết 6 NGỤY BIỆN PHÁP VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ NGỮ-NGHĨA HỌC
Tiết 7 HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA PHỦ ĐỊNH
Tiết 8 CHỦ NGHĨA THẦN BÍ CỦA PHÁI TRUNG QUÁN      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Thiền Trong Nghệ Thuậ­t Bắn CungChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Trung Luận


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.