Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 

Khóa Học Phật Pháp Mùa Hè 2005

Khóa học Phật pháp mùa hè được khai giảng tại chùa Diệu Pháp vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 6, năm 2005 với sự hiện diện của quý chư tăng trong và ngoài nước và quý đạo hữu của đạo tràng Diệu Pháp.

Mở đầu cho buổi khai giảng, T. T. Thị́ch Viên Lý trình bày nội dung và mục đích của khóa học Phật pháp mùa hè năm nay. Tiếp theo sau đó là những lời huấn thị của quý chư Tăng đến với học viên. Khóa học sẽ được chính thức bắt đầu vào ngày 19 tháng 6, năm 2005 vào lúc 2 giờ chiều tại chùa Diệu Pháp. Chương trình tu học năm nay rất phong phú và đặc biệt có nhiều vị giáo thọ nhiều kinh nghiệm. Kính mong quý vị tham dự đông đủ.

Mọi chi tiết xin liên lạc 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91775. Điện thoại (̉626) 614-0566. Fax (626) 286-8437

Chương Trình Tu Học Phật Pháp Mùa Hè 2005
Mỗi Chủ Nhật hằng tuần từ 2:00 PM đến 4:00 PM bắt đầu ngày 19 tháng 6 năm 2005

Danh Sách Các Vị Giáo Thọ

Ngài Thích Thiện Hữu
Ngài Thích Viên Thành
T.T. Thích Viên Lý
T.T. Thích Ân Huệ
T.T. Thích Ân Đức
T.T. Thích Viên Huy
T.T. Thích Viên Dung
T.T. Thích Viên Thông
       Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.