Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 

 
KHÓA TU HỌC MÙA HÈ 2007 

 


Đức Phật dạy hằng năm vào mùa hè chúng tại gia cũng như xuất gia nên tự trung tại những trú xứ có điều kiện thuận tiện tu học để vun bồi tri thức và trau dồi đức hạnh, chuyên nhất đoạn trừ cội nguồn vô minh. Không ngoài mục đích trên, như thường lệ, hằng năm, Khóa Tu Học đặc biệt mùa hè tại Chùa Diệu Pháp năm nay khai giảng vào lúc 2 giờ chiều ngày 01 tháng 7 năm 2007. Nội dung khóa học gồm có: Kinh, Luật, Luận, Sử và Nghi Lễ. Mỗi buổi học sẽ bắt đầu vào 2 giờ đến 4 giờ mỗi chủ nhật hằng tuần.

Ban giáo thọ gồm có:

- Thượng Tọa Trụ Trì, Thích Viên Lý
- Hòa Thượng Thích Viên Thành
- Thượng Tọa Thích Ân Huệ
- Thượng Tọa Thích Ân Đức
- Thượng Tọa Thích Viên Huy
- Thượng Tọa Mongala
- Thượng Tọa Thích Viên Thông

Khóa học sẽ bế giảng vào ngày 19 tháng 8 năm 2007 trước ngày Đại Lễ Vu Lan một tuần. Đây là cơ hội cho tất cả những người con Phật chúng ta khai triển trí tuệ và huân tập công đức để làm hành trang trên con đường đi đến an lạc và giải thoát. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chư thiện hữu tri thức, chư thiện nam tín nữ phật tử đến tham dự khóa tu học mùa hè năm nay. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao dành cho chúng tôi và cũng là góp phần duy trì xây dựng ngôi nhà Phật Pháp mỗi ngày được trang nghiêm và huy hoàng hơn.

Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỷ liên lạc về: Chùa Diệu Pháp, 311 E, Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Phone: (626) 614-0566

                  Vài Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Khóa Tu Học Mùa Hè 2007

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.