Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ


Thưa bạn đọc,
Vì đại sự nhân duyên duy nhất, đức Phật đã thị hiện giáng trần, nhân duyên lớn duy nhất đó chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập vào kho tàng tri kiến như thật của chư Phật.

Trên nền tảng của đại bi tâm và tuệ giác siêu việt, Đức Phật đã chỉ dạy vô lượng vô số pháp môn, mỗi một pháp môn thù ứng với từng căn cơ trình độ của mỗi một chúng sanh trong mười phương thế giới. Giáo pháp do đức Phật khai thị đã không chỉ giải thoát con người ra khỏi khổ đau phiền não mà còn góp phần bảo vệ sinh thái và dẫn trước thời đại hàng nhiều thế kỷ trong mọi lãnh vực.

Mỗi mùa Phật đản về là mỗi lần tâm tư người con Phật được thắp sáng. Trong ánh sáng của tuệ giác siêu việt, người Phật tử ý thức rõ sứ mệnh cứu khổ độ sanh của mình và trách nhiệm cần có đối với dân tộc và thế giới nhân loại. Song hành với sứ mệnh và trách nhiệm ấy, người Phật tử còn quan tâm làm tròn bổn phận đối với bản thân, gia đình và bằng hữu.

Đời sống của mỗi chúng ta rồi sẽ qua nhanh, tất cả đều vận hành theo quy luật vô thường biến dịch; tuy nhiên, sự khác nhau giữa một người có ý thức đầy đủ về cuộc sống với một người thiếu ý thức trách nhiệm chính là sự khác biệt về cách sống mà chính người đó chọn lựa.

Phật Đản không phải là dịp để chúng ta khoa trương mà chính là ngày để chúng ta sống một đời sống vị tha vô ngã. Chính trên căn bản của lòng vị tha vô ngã mà suốt trên 2500 năm qua, giáo pháp như thật của Đức Phật ngày một lưu bố rộng rãi, được nhiều người tôn kính và tìm cách ứng dụng vào đời sống thực tế như một liệu pháp chữa trị cả thể chất lẫn tâm thần, vì thế, ý nghĩa đích thực của sự tưởng niệm về ngày Đản sanh của Đức Phật chính là nỗ lực làm sống dậy tâm từ bi hỷ xả do Đức Phật chỉ dạy, đồng thời cố gắng hướng dẫn mọi người tinh tấn hành trì hạnh tri túc, thiểu dục và khiêm tốn nhất là lấy Giới luật làm kim chỉ nam trên lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ.

“Giới luật là thọ mạng của chư Phật, Giới luật còn, Phật pháp còn, Giới luật mất, Phật pháp mất”.

Câu hỏi được cẩn trọng đặt ra ở đây: Là một người Phật tử, có ai trong chúng ta muốn thấy Phật pháp bị hoại diệt?

Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG. Nhưng với câu trả lời KHÔNG không thôi chưa đủ, mà cần phải nghiêm túc hộ trì giới cấm. Nghiêm túc hộ trì giới cấm là phương cách bảo vệ và xiển dương chánh pháp hữu hiệu nhất.

Đức Phật dạy: “Chính ngay trong thân này, ta tuyên bố có sự xuất hiện thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế giới (chấm dứt khổ đau)”

Nhân mùa Phật đản, xin mỗi chúng ta hãy tự mình đản sanh Đức Phật đang hiện hữu một cách hằng hữu trong chính tâm thức của mình.

Kính chúc quý vị một mùa Phật Đản đầy đủ đạo hạnh và an lạc.

Phật lịch 2557 -2013
Tỳ kheo Thích Viên Lý


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com