Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATE OF AMERICA

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

 HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

311 E. Mission Road . San Gabriel, CA 91776 U.S.A

Tel: (626) 614-0566 Fax: (626) 286-4837 . Email: vp2vhd@gmail.com


                                                      Số:20066 /VPTT/HĐĐH/VPIIVHĐ/TT

 

THÔNG TƯ

 VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG

 

Kính gởi:  Chư tôn đức Giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý Cư Sỹ, Huynh Trưởng lãnh đạo các cấp Giáo Hội

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Đạo hữu,

Hòa chung niềm vui lớn của nhiều trăm triệu Phật tử khắp năm Châu, Giáo Hội sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung PL: 2550 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2006 tại Tu Viện Bảo Pháp, 9447 Old San Gabriel Canyon Rd, Azusa, CA 91702.  Điện thoại:  (626) 288-5359. Fax: (626) 286-8437.

Để đền đáp ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn; thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi kính yêu cầu các cấp Giáo Hội hoan hỷ thực hiện những Phật sự sau đây:

  1. Tùy theo khả năng, yểm trợ vật chất lẫn tinh thần cho Ban Tổ Chức Đại Lễ.
  2. Thu xếp Phật sự địa phương, thân lâm chứng minh, tham dự Đại Lễ Phật Đản chung của Giáo Hội
  3. Cử hành trang nghiêm, trọng thể Đại Lễ Phật Đản tại cơ sở đơn vị vào ngày giờ thuận hợp.
  4. Tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL: 2550 của Viện Tăng Thống GHPGVNTN trong Đại Lễ do quý Tự viện tổ chức.
  5. Khuyến thỉnh mọi giới Quy Y Tam Bảo, hành trì chánh pháp, lợi lạc quần sanh.
  6. Hết lòng hỗ trợ và nhất tâm cầu nguyện pháp nạn chấm dứt, GHPGVNTN sớm được phục hoạt.
  7. Nếu cần chư Tôn đớc Giáo phẩm đến thuyết pháp, hành lễ tại cơ sở của mình, xin liên lạc với Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành.
  8. Mọi chi tiết Đại Lễ Phật Đản PL: 2550, xin liên lạc Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Chánh Đai Diện Miền Vạn Hạnh kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản chung PL: 2550 hoặc Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành.

Vì sự lợi lạc lâu dài của chánh pháp, vì nhu cầu phát triển của Giáo Hội, rất mong chư liệt vị toàn tâm thực thi tinh thần Thông Tư này.

Trân trọng,

PL: 2550 – Los Angeles, ngày 18 tháng 3 năm 2006

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

 

Hòa Thượng Thích Hộ Giác Ấn Ký


Thư Mời |Giải Khuyến Học|Academic Excellence Award |Hướng Dẫn Lộ Trình
Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.