Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATE OF AMERICA

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

 CHÙA DIỆU PHÁP

311 E. Mission Road . San Gabriel, CA 91776 U.S.A

Tel: (626) 614-0566 Fax: (626) 286-4837


                                                     

THƯ MỜI

 

Thưa Đạo hữu,

Để đền đáp ân đức cứu độ sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Giáo Hội sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2550 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2006 tại Tu Viện Bảo Pháp, 9447 N Old San Gabriel, Azusa, CA 91702.

Chứng minh Đại Lễ Phật Đản năm nay sẽ có rất nhiều vị Hòa Thượng từ khắp nơi quang lâm.

Thay mặt Chùa Diệu Pháp, chúng tôi thành tâm kính mời Đạo hữu và gia đình hoan hỷ đến Tu Viện Bảo Pháp để tham dự Đại Lễ Phật Đản chung của Giáo Hội.

Cầu nguyện Đức Phật thùy từ chứng minh gia hộ Đạo hữu và gia đình vô lượng an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng.

Trân trọng,
Phật lịch 2549, ngày 23 tháng 3 năm 2006
Trụ Trì Chùa Diệu Pháp

Tỳ kheo Thích Viên Lý
 


Thư Mời |Giải Khuyến Học|Academic Excellence Award |Hướng Dẫn Lộ Trình
Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.