<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=65001 %> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <META NAME="keywords" CONTENT="DIEU PHAP, d
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO


311 E. Mission Road . San Gabriel, CA 91776 U.S.A

Tel: (626) 614-0566 Fax: (626) 286-4837


                                                     

THƯ MỜI

 

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Đoàn Thể, Quý Đồng Hương và Đồng Bào Phật Tử.

Thưa Quý liệt vị,

Tình hình mỗi ngày một xấu hơn kể từ khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã vì lòng bi mẫn hướng dẫn phái đoàn của Giáo Hội đến thăm viếng và ủy lạo những người dân oan khiếu kiện.

Suốt hơn cả tháng qua, các cơ quan truyền thông của nhà nước Cọng sản VN tung chiến dịch nước lũ nhắm vào cá nhân Hòa thượng Viện trưởng và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tuyên truyền, bôi nhọ, vu khống, đe dọa, đồng lúc, các tự viện của Giáo Hội bị phong tỏa, cô lập, công an canh phòng ngày đêm, mọi đi lại của chư Tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện đều bị ngăn cấm. Theo dự kiến của nhiều giới thông thạo tình hình tại Việt Nam, rất có thể quý Ngài sẽ bị bắt giữ bất cứ lúc nào.

Trước nguy cơ các hàng Giáo phẩm lãnh đạo của Giáo Hội sẽ bị bắt và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị nhà nước CSVN triệt hủy, vào ngày 08 tháng 9 năm 2007, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã ban hành Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT nhằm đáp ứng tình hình nguy cấp tại quốc nội.

Để phổ biến những tin tức mới nhất của Giáo Hội trước hiện trạng nguy ngập hiện nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý liệt vị hoan hỷ đến tham dự buổi họp báo của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại:

Địa điểm: Westminster Civic Center
8200 Westminster Blvd. Westminster CA. 92683
Thời gian: 11:00AM đến 1:00PM
Thứ Bảy ngày 13 tháng 10 năm 2007

Cầu nguyện chư liệt vị vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường.
 

Trân trọng,

 Los Angeles, ngày 03 tháng 10 năm 2007

Phó Viện Trưởng
Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

 

 

 

Hòa Thượng Thích Hộ Giác