<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=65001 %> Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 

 

TIN QUYÊN GÓP GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN BÃO LỤT KATRINASau 4 cuối tuần quyên góp, Chùa Diệu Pháp hiện có $57,422.00 USD. Phần lớn số tiền quyên được là nhờ vào lòng từ bi vô phân biệt của quý đồng bào ở vùng Orange county nhưng cũng nhờ sự tích cực hoạt động của quý Phật tử của Chùa Diệu Pháp, chư vị đã hy sinh thì giờ đến tận những thành phố xa xôi để gỏ cửa những tấm lòng đầy từ ái.

Số tiền quyên góp được sau khi được sự đồng thuận của quý Phật tử và Thầy Trụ Trì, Uỷ Ban Cứu Trợ của Chùa đã gởi đến Bush-Clinton Katrina Fund $50,000.00 USD. $7,422.00 còn lại sẽ gởi giúp một số Chùa đã bị tàn phá và công các cứu tế những nạn nhân bão Katrina của Chùa Diệu Pháp tạm thời kết thúc vì Chùa đang mở đợt quyên góp mới để cứu tế những đồng bào đang lâm nạn bão lụt tại một số tỉnh ở miền Bắc Việt Nam.

Chúng tôi chân thành tri ân tất cả chư liệt vị đã tiếp tay với chúng tôi trong công tác đầy ý nghĩa vừa qua, đồng thời chúng tôi thiết tha kêu gọi quý liệt vị hoan hỷ tiếp tục tiếp tay với chúng tôi trong công tác cứu trợ tại Việt Nam để chia xẻ phần nào sự đói rét mà đồng bào của chúng ta đã và đang thọ nhận tại quê nhà. Cầu nguyện thế giới thái bình, chúng sanh an lạc