Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 
 

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


 

Văn phòng II Viện Hóa Đạo ra mắt trong một cuộc họp báo tại Quận Cam, Nam California – 5000 người Việt tại Little Saigon ở Nam California và 1000 người Việt tại San Jose, Bắc California Thắp nến và Hát cho Dân Oan đáp lời kêu gọi của Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ - Thơ Tù long trọng ra mắt tại ba thành phố Houston, Monterey Park và San Jose 2007-10-16
 

PARIS, ngày 16.10.2007 (PTTPGQT) - Văn phòng II Viện Hóa Đạo thành lập theo Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007 đă chính thức ra mắt tại cuộc họp báo hôm thứ bảy 13.10.2007 tại Wesminster Civic Center, Quận Cam, Nam California, nơi được mệnh danh là thủ đô chính trị của Người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.

Đến tham dự có khoảng 200 ký giả các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình, các nhân sĩ và đại diện các tổ chức, hội đoàn, đảng phái của người Việt tại vùng Nam California. Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, chủ tọa cuộc hop báo cùng với một số thành viên trong Văn phòng II Viện Hóa Đạo : Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trường Thích Giác Đức, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Thượng tọa Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Cư sĩ Vő Văn Ái.Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác tuyên đọc lập trường Văn phòng II Viện Hóa Đạo khai mạc cuộc họp báo (trên bàn chủ tọa là các thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo)

Mở đầu, Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác đọc Thông bạch của Văn phòng II Viện Hóa Đạo nhân ngày ra mắt. Toàn văn như sau :

THÔNG BẠCH
của Văn phòng II Viện Hóa Đạo nhân ngày ra mắt

Chúng tôi, toàn thể mười bốn thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, được thành lập theo Giáo chỉ mang số 09/VTT/GC/TT do Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 27.7 Đinh Hợi, tức 8.9.2007, xin long trọng tuyên bố nhân ngày ra mắt :

Tình hình Pháp nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trở nên nguy kịch hơn bao giờ theo diễn biến gần đây, mà Đức Đệ tứ Tăng thống đă nêu rő trong Giáo chỉ qua ba nhận định về hiện trạng Giáo hội từ năm 1981 cho đến 2007 trong số bảy nhận định chính yếu :

- Thứ nhất, nhận định rằng vì nhiều lý do nội tại hay khách quan, vô tình hay cố ý, một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội ;

- Thứ hai, Nhận định rằng những cuộc đàn áp liên tục, ngày càng gia tăng của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, đặc biệt gần đây đối với các Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hơn nữa, ngày 16 âm lịch Đinh Hợi tức 28.8.2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, từ Viện trưởng, Phó Viện trưởng đến đa số các Tổng vụ trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc, song song với chiến dịch báo chí, truyền thanh, truyền hình của Nhà nước trên toàn quốc tấn công, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN và Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vì Giáo hội thể hiện đức từ bi của đạo Phật góp phần cứu trợ vật chất cho tập thể Dân oan đi khiếu kiện bị thiếu thốn lương thực. (...) Chiến dịch đàn áp, vu cáo và khủng bố tinh thần hiện nay đối với GHPGVNTN báo hiệu một cuộc bắt bớ, đàn áp nước lũ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bó buộc Giáo hội phải có biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với tình hình ;

- Thứ ba, nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế.

Ngoài ra, thực tế hiểm nghèo mà Giáo hội trong nước đang phải đương đầu suốt ba năm qua trước chủ trương mới của Nhà cầm quyền Cộng sản nhằm thanh toán GHPGVNTN theo ba phương án : một là chấp nhận danh xưng GHPGVNTN nhưng loại bỏ cá nhân Đức Đệ tứ Tăng thống và Viện trưởng Viện Hóa Đạo để thay thế vào đó một thành phần mới chịu quy phục thế quyền phục vụ chính trị ; hai là GHPGVNTN thay đổi danh xưng khác ; và ba là sáp nhập thực thể GHPGVNTN vào một hình thái thống nhất Phật giáo mới do Đảng Cộng sản và Nhà cầm quyền chủ trương. Phương án thứ ba tái hồi âm mưu thành lập một Tổng hội Phật giáo làm công cụ chính trị theo mô thức năm 1981, cốt đáp ứng tình thế mới do sức ép quốc tế yêu sách Nhà cầm quyền Việt Nam tuân thủ các điều kiện hội nhập Cộng đồng thế giới.

Đây là những lý do chính mà Giáo chỉ số 9 được ban hành theo sự chỉ đạo của Đức Tăng thống, là "Văn phòng II Viện Hóa Đạo đại diện cho Viện Hóa Đạo tại hải ngoại để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội trong nước thông qua các cơ sở của Giáo hội ở hải ngoại, các cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Người Việt hải ngoại nói riêng, và trong cộng đồng thế giới nói chung" (chiếu Điều 2 Giáo chỉ số 9).

Đặc biệt, "Văn phòng II Viện Hóa Đạo nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động" (chiếu Điều 4 Giáo chỉ số 9). "Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đại diện duy nhất của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, tại hải ngoại trong nhiệm vụ liên hệ, xây dựng và chỉ đạo các Giáo hội Hải ngoại tại các châu lục" (chiếu Điều 1 Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9, của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 25.9.2007).

Do đó, hôm nay, nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, tôi Tỳ kheo Thích Hộ Giác, thay mặt cho toàn thể mười bốn thành viên, mà một số chư vị vì lý do cách trở không gian giữa các châu lục hoặc vì lý do Phật sự không thể có mặt tại cuộc ra mắt hôm nay, tuyên bố :

Thứ nhất, chính thức ra mắt Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và bắt đầu công khai hoạt động kể từ hôm nay với thành phần nhân sự như sau :

Chủ tịch : Hòa thượng Thích Hộ Giác
Tổng Thư ký : Thượng tọa Thích Viên Lý
Tổng Thủ bổn : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Tổng ủy viên Nội vụ và Hoằng pháp : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Tổng ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Vő Văn Ái
Tổng ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
Tổng ủy viên Từ thiện Xă hội : Hòa thượng Thích Trí Lăng
Tổng ủy viên Giáo dục : Hòa thượng Thích Chơn Trí
Tổng ủy viên Truyền thông : Thượng tọa Thích Giác Đẳng
Tổng ủy viên Thanh niên : Thượng tọa Thích Huyền Việt
Tổng ủy viên Tài chánh : Thượng tọa Thích Phước Nhơn
Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Úc châu & Tân Tây Lan : Hòa thượng Thích Như Huệ
Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Âu Châu : Hòa thượng Thích Trí Minh
Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Canada : Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Thứ hai, chiếu Quyết định thông qua buổi họp khẩn lần thứ nhất của Văn phòng II Viện Hóa Đạo trong hai ngày 5 và 6.10.2007 tại Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, bang Texas, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 do Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007. Giáo chỉ số 9 này thay thế và hủy bỏ Quyết định số 27 ký ngày 10.12.1992 trước đây.

Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng triệt để thi hành Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống do Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 25.9.2007 nhằm kiện toàn và chấn chỉnh các Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục, lập lại kỷ cương sinh hoạt tổ chức Giáo hội, lấy lại niềm tin cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đang vọng hướng về Giáo hội.

Thứ ba, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Hội đồng Lưỡng Viện trong nước giao phó qua ba mục tiêu chính yếu : Phát huy tinh thần và nội dung Phật giáo Việt Nam được truyền thừa qua hơn hai nghìn năm lịch sử trong công tác tu học và hoằng dương Chánh pháp tại hải ngoại ; Vận động quốc tế cho việc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo lập trường bốn điểm được Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, công bố ngày 2.7.2007 ; và Vận dụng toàn tâm toàn trí bằng con đường bất bạo động đem lại nhân quyền và dân chủ cho đất nước Việt Nam, là điều kiện cơ bản để hoàn thành công cuộc giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn.

Làm tại Los Angeles,
Phật lịch 2551, ngày 13.10.2007
Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo
kiêm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
ký tên
Hòa thượng Thích Hộ Giác

Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
trả lời các câu hỏi Cư sĩ Vő Văn Ái, Phát ngôn nhân
Viện Hóa Đạo, trả lời các câu hỏi

Sau đó, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng ủy viên Truyền thông điều hợp cuộc họp báo để ghi nhận các câu hỏi của báo chí và thỉnh mời chủ tọa đoàn hồi đáp. Điều đáng ghi nhận là dù đến từ những cơ quan báo, chí, truyền thanh, truyền hình, hay đoàn thể khác nhau, nhưng những câu hỏi nêu ra nói lên mối quan tâm về sinh mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trước sự tấn công đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội. Sự tấn công này đang diễn ra thông qua các cơ quan truyền thông đại chúng, truyền thanh, truyền hình trong nước nhằm vu cáo, hăm dọa, kết án không bằng chứng hàng giáo phẩm GHPGVNTN. Trong số nhiều câu hỏi, có ba câu liên quan đến hiện tình nóng bỏng của Giáo hội :

Thứ nhất, ký giả Nguyễn Huy, báo Người Việt, nêu ra hai thắc mắc : một là việc Thượng tọa Thích Viên Lý trước đây là Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Đạo, nay tại sao còn thiết lập một Văn phòng II Viện Hóa Đạo khác ; hai là có tin Giáo sư Vő Văn Ái tham gia Đại lễ Phật Đản do nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức năm tới. Trong tư cách phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo trong nước, Cư sĩ Vő Văn Ái giải thích rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trải qua hai thời kỳ cực kỳ khó khăn có nguy cơ bị tiêu diệt. Năm 1992, khi Đức Đệ Tam Tăng thống, Cố Đại lăo Hòa thượng Thích Đôn Hậu viên tịch tại Huế. Ngài trao quyền kế tục điều hành Giáo hội cho Hòa thượng Thích Huyền Quang. Liền đó, nhà cầm quyền cộng sản truy bức và đàn áp nhằm ngăn cản sự phục hồi sinh hoạt của Giáo hội trong thực tế dưới quyền lănh đạo kế tục của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Cùng thời gian này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ra đời đáp lời kêu gọi qua Tâm thư của Đức Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu năm 1991. Trước nguy cơ bị khống chế hoạt động, Hòa thượng Thích Huyền Quang nhân danh Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo ra Quyết định số 27 ngày 10.12.1992 thiết lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo và giao cho Giáo hội vừa thành lập tại Hoa Kỳ kiêm nhiệm để tiếp tục điều hành Phật sự và vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội, nếu Viện Hóa Đạo trong nước bị khống chế.Các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí và đại diện các đoàn thể tham dự cuộc họp báo Nay vào năm 2007, Giáo hội dần dà phục hồi trong thực tế. Không còn là một cơ sở bị cô lập ở Quảng Ngăi, nơi Hòa thượng Thích Huyền Quang bị quản chế, gọi là Văn phòng Viện Hóa Đạo Lưu vong. Trái lại, Hội đồng Lưỡng viện (gồm Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo) được phục hồi tại Đại hội Bất thường ở Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ngày 1.10.2003, với vị 39 Hòa thượng, Thượng tọa thành viên. Hai năm vừa qua, 22 Ban Đại diện GHPGVNTN được hình thành tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mỗi Ban Đại diện có hàng chục thành viên với những chức vụ khác nhau điều hành Phật sự. Thế nhưng, sau cuộc hiện diện cứu trợ Dân oan khiếu kiện tại tiền đình Văn phòng 2 Quốc hội ở Saigon của Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ và chư Tăng Viện Hóa Đạo hôm 17.7, và sau chuyến ra Hà Nội cứu trợ Dân Oan của Thượng tọa Thích Không Tánh hôm 23.8, một chiến dịch vu cáo, răn đe, hăm dọa trên báo chí truyền thông của Nhà nước suốt gần hai tháng ròng có nguy cơ đưa tới cuộc đàn áp, bắt bớ quy mô. Cộng thêm một số chư Tăng và Phật tử hoặc không am hiểu đường lối và lập trường dân tộc của Giáo hội, hoặc manh động, cơ hội, làm biến chất và phá hoại công cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN, đồng thời gây phân hóa, tạo ly gián và âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên trường quốc tế. Nên Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ số 9 như một biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với tình hình. Giáo chỉ cho thành lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo, trực thuộc Viện Hóa Đạo trong nước, chứ không còn là bộ phận tách rời nằm trong khuôn khổ của Giáo hội tại Hoa Kỳ như năm 1992. Văn phòng II Viện Hóa Đạo nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động, và là đại diện duy nhất của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, tại hải ngoại trong nhiệm vụ liên hệ, xây dựng và chỉ đạo các Giáo hội Hải ngoại tại các châu lục.

Xem vậy thì không có gì thay đổi trên thực chất mà chỉ là một bước tiến vừa phát huy vừa thích nghi với tình hình và xu thế thế giới.

Còn việc tham gia Đại lễ Phật Đản do nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức năm tới, ông Vő Văn Ái bác bỏ tin đồn này. Vì ông không có một liên hệ nào với nhà cầm quyền Cộng sản trên bất cứ lĩnh vực nào trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Thứ hai, ký giả Hoàng Phúc hỏi rằng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang vận động để tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2008. Điều đó nếu xẩy ra, GHPGVNTN có tham dự Đại lễ đó hay không ? Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức trả lời rằng : "Là một tu sĩ và chúng ta nếu ai là người Phật giáo rất là mừng khi thấy có Phật Đản của LHQ về Việt Nam tổ chức. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ một chút và nghiên cứu kỹ vấn đề một chút là chúng ta đang bị lừa. Chúng ta đang bị lừa ở cái điểm là họ muốn có những các Thầy ở ngoại quốc về đợt một, đợt hai để sơn phết lên một cái chế độ mà nó đă mục nát về vấn đề tín ngưỡng. Nhưng họ lại sơn lên cái vết sơn đây là tự do và nhiều màu sắc lắm. Thế thì đến năm tới họ sẽ sơn thêm là mời các quốc gia. Các quốc gia ấy là ai ? Là các quốc gia Phật giáo. Các quốc gia Phật giáo ấy đă từng làm lễ Phật Đản trong nhiều năm. Mà cái người đưa ra lễ Phật Đản và thành công ở LHQ là vị đệ tử đầu của chúng tôi, là người gốc Do Thái, là Thượng tọa Bodhi và đă là người đă làm lễ đầu tiên năm 2000 tại tòa nhà LHQ. Và rồi nhiều quốc gia, và rồi một nhà tu Việt Nam lại đưa cái vấn đề đó để chuyển cho Thầy Lê Mạnh Thát. Thầy Lê Mạnh Thát đi đăng ký để ghi danh xin làm lễ Phật Đản. Thế là cơ hội của Nhà nước được dùng một thứ sơn mới và thứ sơn này là "UN Paint" để mà "paint" lên cái bộ mặt rách nát đầy độc tài của Việt Nam rằng chúng tôi có tự do tín ngưỡng. Nhưng mà rồi sau đó đi về đâu ? Ngay trong lúc đó là một mặt. Mặt thứ hai là phải xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ và cô lập Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và xin trân trọng mời ngài, nếu ngài đau thì chúng tôi mang vőng lên cáng và có bác sĩ đi theo ngài và thỉnh ngài ra làm Pháp chủ Giáo hội Nhà nước ở ngoài Hà Nội và đồng thời dự lễ Phật Đản. Tức là "bắt cóc" Đức Tăng thống một cách lễ phép".

Thứ ba, ký giả Ỷ Lan, Đài Á châu Tự do, xin Văn phòng II Viện Hóa Đạo bình luận về bức thư của Hòa thượng Thích Thắng Hoa nhân danh Hội đồng Giáo phẩm gửi văn thư chất vấn Đức Tăng thống Thích Huyền Quang về Giáo chỉ số 9. Trước tiên Pháp sư Niên trưởng Thích Pháp Đức cho biết về cá nhân Hòa thượng Thích Thắng Hoan mà Pháp sư quen biết từ năm 1954. Pháp sư thông cảm những bực mình và những bất măn qua lá thư. Nhưng Pháp sư đau buồn là trong thư này có lời nói vô lễ, hỗn xược với Đức Tăng thống, cho rằng Giáo chỉ đầy tham sân si. Điều này Pháp sư phản đối.

Cư sĩ Vő Văn Ái, một lần nữa với tư cách phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo trả lời câu hỏi trên như sau : "Giáo chỉ trong tôn giáo tương đương như một Sắc luật trong một quốc gia. Một khi sắc luật được ban hành thì người công dân của nước ấy tuân thủ. Cũng vậy khi một Giáo chỉ do Đức Tăng thống ban hành, chư Tăng Ni và Phật tử khâm tuân. Đặc biệt Giáo chỉ số 9 vừa ban hành là Giáo chỉ đặt vấn đề tồn vong của Giáo hội trước hiện tình nguy biến. Chỉ có những ai ở ngoài Giáo hội, hoặc những ai ở trong Giáo hội mà không đặt vấn đề tồn vong của Giáo hội mới không khuân tâm Giáo chỉ.

Mặt khác, một văn thư của cấp dưới gửi lên cấp trên, thì dù ngoài đời hay trong đạo, từ nhà nước đến tôn giáo, theo nguyên tắc hành chính văn thư ấy không được phổ biến. Cho nên việc Hòa thượng Thích Thắng Hoan cho phổ biến trong công luận văn thư của mình là một việc làm sái nguyên tắc, phi hành chính, vô đạo lý. Ngoại trừ văn thư ấy được ghi rő như một "Thư ngỏ".

Sau hai giờ hỏi đáp, trao đổi, buổi họp báo kết thúc trong niềm thông cảm và hân hoan giữa cử tọa báo chí, truyền thông, nhân sĩ và đoàn chủ tọa thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

5000 người Việt tại Little Saigon ở Nam California và 1000 người Việt tại San Jose, Bắc California Thắp nến và Hát cho Dân Oan đáp lời kêu gọi của Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ

Quảng cáo trên các báo tại California về Đêm Ngệ sĩ Thắp Nến và Hát cho Dân Oan tại Little Saigon, Quận Cam (12.10.07), Đêm Ra mắt Thơ Tù tại Monterey Park (13.10.07) và San Jose, Bắc California (14.10.07) Ngày 10.8.2007, Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, GHPGVNTN, kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng báo các giới ở hải ngoại "hăy nghĩ tới tình cảnh đồng bào mà ra tay cứu trợ những người Dân oan khắp nước đang sống cảnh thiếu thốn bên lề đường công lý, trước công đường im ỉm, từ năm này sang tháng khác mấy mươi năm qua". Hội đồng Viện Hóa Đạo cũng đă "thiết lập "Qũy Cứu tế Dân oan" mong quyên góp để làm vơi bớt phần nào nỗi thống khổ, thiếu thốn trong những ngày khối dân oan toàn quốc chờ cánh cửa công lý mở ra".Đáp ứng lời kêu gọi này, nhiều tổ chức, hội đoàn ở hải ngoại đă tự động quyên góp, tổ chức những bữa ăn xă hội, v.v... để quyên góp hỗ trợ.

Riêng tại nam California, Thượng tọa Thích Viên Lý, nhân danh Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, đă đứng ra tổ chức Một Đêm Nghệ sĩ Thắp Nến và Hát cho Dân Oan tại băi đậu xe mênh mông trước Siêu thị Viễn Đông 3 ở thị trấn Garden Grove, Quận Cam. Khoảng 5000 đồng bào đáp ứng tham dự từ 18 giờ tối đến khuya thứ bảy 13.10.2007. Nhờ sự vận động của các Nghệ Việt Dzũng, Nam Lộc, v.v... trên 50 ca sĩ, bốn ca đoàn Tù Ca Xuân Điềm, Nắng Mới, Phong trào Hưng Ca và Trung tâm Asia cùng với Ban Nhạc Moonflower đă trình diễn liên tục trong một chương trình nhạc hào hứng. Đặc biệt Nhạc cảnh Tiếng Dân Oan bị công an đàn áp do ban Tù ca Xuân Điềm và Hùng ca Tuổi trẻ Phù Đổng của Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California trình diễn đầy biểu tượng và gây xúc động người xem. 17 xướng ngôn viên điều hợp nhịp nhàng và tài ba chương trình Hát cho Dân oan là những vị Uyển Diễm, Việt Dzũng, Đỗ Tân Khoa, Vy Lan, Nam Lộc, Khúc Minh, Minh Phượng, Mai Phương, Orchid Lâm Quỳnh, Đinh Quang Anh Thái, Quốc Thái, Minh Thư, Lê Xuân Trường, Ngụy Vũ và Trang Yên Vy. Với trên 50 Ca sĩ được mến mộ như Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Phương Dung, Trọng Nghĩa, Dạ Nhật Yến, Mỹ Lan, Dạ Lan, Thiên Kim, Nguyễn Hồng Nhung, Ánh Minh, Bích Châu, Lê Huy Phong, Nguyễn Tiến Dũng, em Trần Thiện Anh Chí, v.v...

Phái đoàn Văn phòng II Viện Hóa Đạo gồm có Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác, Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Thượng tọa Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Cư sĩ Vő Văn Ái tham dự Đêm Hát cho Dân Oan cùng với các Thượng tọa Thích Viên Thành, Thích Viên Huy, Thích Minh Nguyện. Hội đồng Liên tôn cũng đến tham dự với chư vị Linh mục Mai Khải Hoàn, Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Giáo hội Hòa Hảo), Chánh trị sự Hà Vũ Băng (Giáo hội Cao Đài), Mục sư Trần Thanh Vân (Giáo hội Tin Lành). Chư Tôn đức Văn phòng II Viện Hóa Đạo cùng với quý vị đại diện Hội đồng Liên tôn chủ trì Lễ Thắp Nến đưa ngọn lửa thiêng thổi bùng lên hàng nghìn ngọn nến trên tay đồng bào tham dự như một lời nguyện cầu và nhớ tưởng khối Dân oan trong nước. Gia Đình Phật tử miền Quảng Đức dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng Lê Quang Dật cũng đă đóng góp tích cực vào đêm Thắp Nến.

Hiện diện còn có các vị đại biểu chính quyền địa phương như Thượng Ngị sĩ Tiểu bang Lou Correa, Thị trưởng thành phố Garden Grove Bill Dalton, Dân biểu Trần Thái Văn, các Nghị viên Hội đồng Thành phố Dina Nguyễn, Mark Rosen, Andy Quách, Steven R. Jones, Tạ Đức Trí, Andrew Đỗ, các Ủy viên Hội đồng Giáo dục Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Diệp Nguyên Trường, v.v...

Đêm Thắp Nến và Hát cho Dân oan được mở đầu với phần giới thiệu Thơ Tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ do nhà thơ Thi Vũ Vő Văn Ái trình bày. Theo nhà thơ, Thơ tù không kêu gọi căm thù mà chỉ nói lên thực trạng chưa hề có trong lịch sử hai nghìn năm Việt Nam. Đó là một hệ thống nhà tù khổng lồ giam nhốt hàng triệu tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Và cũng chưa có thời đại nào mà chư Tăng và Phật tử bị giam nhốt đông đúc như thế.

Từ Thanh Minh Thiền viện, Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ đă thu băng gửi đến Lời cảm tạ Đồng bào hải ngoại hưởng ứng cứu trợ Dân oan. Ban tổ chức Đêm Thắp Nến và Hát cho Dân Oan đă phát lên máy vi âm giọng nói của Hòa thượng như sau :

LỜI CẢM TẠ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Kính thưa quí vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ, Đồng bào các giới và Đồng bào Phật tử ở hải ngoại,

Tôi vui mừng được biết quí liệt vị đă nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Qũy Cứu tế Dân Oan của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nên thời gian qua quí liệt vị ở khắp năm châu đă góp sức quyên góp hỗ trợ mong chia sẻ nỗi thống khổ, thiếu thốn của tập thể Dân oan đi khiếu kiện trong nước.

Tôi xin thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngỏ lời trân trọng cảm ơn. Đa số Dân oan là nông dân, họ bị tham quan ô lại nơi làng xă cướp mất ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, và bị xâm phạm nhân phẩm từ hơn hai mươi năm qua. Dân oan đi khiếu kiện là phản ứng của người nông dân trước các bất công xă hội. Nhưng tiếc thay không được Nhà cầm quyền xử lý công minh. Khiến cho sự bất công ngày càng chồng chất, biến thành cuộc bùng nổ xă hội làm thương tâm mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Phản ứng của kẻ tu hành như chúng tôi là ra tay cứu trợ, mong bù đắp phần nào sự thiếu thốn hằng ngày của biết bao vạn gia đình người đi khiếu kiện. Đồng bào ta nghìn đời vốn biết "vô phúc đáo tụng đình", nhưng đồng thời người dân Việt Nam giữ sẵn trong tâm giải pháp cứu kẻ oan ức trên bước đường cùng, bằng bức cẩm nang mười bốn chữ ca dao :

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Đất nước ngửa nghiêng, ly loạn hơn sáu mươi năm, lòng dân ly tán.

Mừng thay hôm nay được chúng kiến tinh thần "nhiễu điều phủ lấy giá gương" vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người Việt hải ngoại, dù không gian xa cách nghìn trùng và thời gian ly biệt đă 32 năm tròn, và vẫn thể hiện nơi tấm lòng tương trợ, qua những lần quyên góp, hội họp lo toan hay những đêm thắp nến nguyện cầu.

Thưa quí liệt vị,

Người Tăng sĩ Phật giáo sống trên đời cốt viên thành hai sự nghiệp : "Trên cầu trí giác, dưới cứu chúng sinh". Tuy hai nhưng vẫn là một ý chí không tách lìa, như hai bánh xe đưa cỗ xe cứu độ rong ruỗi cői trần gian. Vì vậy người theo Phật quan niệm "Cứu chúng sinh tức cúng dường chư Phật".

Nên chúng tôi mong mỏi rằng, dù chúng ta có khác nhau vì chính kiến, vì tôn giáo, vì địa phương, vì giai tầng xă hội, chúng ta vẫn hòa quyện trong nhau nơi tình nghĩa đồng bào để tương trợ, cứu nguy nhau khi tắt lửa tối đèn, khi khốn cùng, nguy biến. Không phát xuất từ mối tình nghĩa đồng bào, đùm bọc, cưu mang nhau, thì nòi giống khó trường tồn, đất nước khó phát huy. Quê hương còn chìm đắm lâu nữa trong cơn tha hóa, loạn tưởng.

Trong những ngày khó khăn, bức bách nơi quê nhà, mà tôi và chư Tăng Ni, Phật tử trong Giáo hội chúng tôi đang phải chịu đựng, xin quí vị cùng với chúng tôi một phút yên lặng nhớ nghĩ đến những Dân oan khốn cùng, tuyệt vọng, để quyết chí khởi đầu kỷ nguyên sum họp, xây dựng và yêu thương, nhằm xóa tan một thời đại hắc ám, đố kỵ, hăm hại nhau vì những ý tưởng phi dân tộc.

Cùng với lời cám tạ chân thành, tôi xin cầu chúc quí liệt vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ, Đồng bào các giới và Đồng bào Phật tử ở hải ngoại vạn sự cát tường, thân tâm an lạc.

Từ Thanh Minh Thiền viện ở Saigon
Sa môn Thích Quảng Độ

Tại thành phố San Jose, miền bắc California, nhân danh Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa thượng Thích Trí Lăng cũng đă tổ chức buổi Ra mắt Thơ Tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Hội trường Tòa thị sảnh thành phố San Jose từ 13 giờ đến 15 giờ chiều Chủ nhật 14.10.2007 với sự góp tay của Gia Đình Phật tử Miền Liễu Quán. Sau đó, đáp lời mời của Ban Tổ chức Hát cho Dân Oan do ông Huỳnh Lương Thiện làm Trưởng ban, 1000 người Việt đă đến tham dự tại tiền đình tòa Thị sảnh San Jose từ 15 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Quy mô tổ chức thu hẹp hơn nhưng cũng tương tự như ở Nam California.

Thơ Tù long trọng ra mắt tại ba thành phố Houston, Monterey Park và San Jose

Thơ Tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ đă được Văn phòng II Viện Hóa Đạo long trọng tổ chức tại ba thành phố Houston, bang Texas, tối chủ nhật 7.10, ở bang California thì tại thành phố Montery Park tối thứ bảy 13.10 và thành phố San Jose chiều chủ nhật 14.10.Chư Tăng và Ban Tổ chức Ra mắt Thơ Tù tại Monterey Park, Nam California, đêm 13.10.2007 Theo dư luận chung trong Cộng đồng người Việt, thì chưa có cuộc ra mắt sách nào quy tụ đông đảo người Việt như thế và số lượng sách bán cao như thế. Tại Houston và Monterey Park tổ chức tại Nhà hàng Kim Sơn với 600 ghế ngồi và Nhà hàng Ocean Star Seafood Restaurant với 800 ghế ngòi. Cả hai nơi đều bán vé cho người tham dự. Lượng người đến quá đông, vé thì có hạn nên hàng trăm người tiếc nuối không được vào tham dự. Còn tại San Jose thì tổ chức tại phòng hội Nghị viên trang trọng ở tòa Thị sảnh thành phố. Tại đây ghế ngồi cũng bị hạn chế và do cơ quan công quyền ấn định thủ tục an ninh phòng ốc, nên hàng trăm người tiếc nuối không được vào tham dự.

Cả ba nơi, thuyết trình chính về Thơ Tù là nhà thơ Thi Vũ Vő Văn Ái và nhà văn Ỷ Lan. Tại Houston và Monterey Park, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức dẫn nhập đời sống gia đình và thời gian tu học thời trẻ mà Pháp sư được chung sống kề cạnh Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tại San Jose, thì Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác dẫn nhập về hành trạng của Hòa thượng Thích Quảng Độ mà Hòa thượng từng chung sống từ năm 1963 và chính bản thân Hòa thượng cũng đă xem mẹ Hòa thượng Quảng Độ như mẹ mình.

Tổng cộng cả ba nơi đă bán được 1960 tập thơ. Hiện chúng tôi chưa tổng kết xong số tiền thu được chính thức, vì ấn phí mỗi tập thơ bán với giá 20 Mỹ kim. Nhưng đông đảo đồng bào đă mua với giá ủng hộ cao. Riêng tại Monterey Park, nam California, do thiếu sách bán, nên ban tổ chức đưa sáng kiến bán đấu giá 3 tập thơ. Dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Mộng Lan 3 tập thơ đă được ông Giám đốc Hăng Brian Fashion mua với giá 3888 Mỹ kim, ông chủ Nhà hành Thông Dinh mua với giá 1888 Mỹ kim và ông Chương mua với giá 888 Mỹ kim. Tại San Jose, Gia Đình Phật tử Miền Liễu Quán và cựu tù nhân Lý Tống tự nguyện mua mỗi tập Thơ Tù với giá 1000 Mỹ kim. Không kể nhiều vị tự nguyện trả giá ủng hộ cho mỗi tập thơ là 200 Mỹ kim, v.v...

Đại lăo Hòa thượng Thích Hộ Giác phát biểu về tác giả Thơ Tù, Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ Hòa thượng Thích Trí Lăng giới thiệu chương trình Ra mắt Thơ Tù tại San Jose, chiều 14.10.2007

Thượng tọa Thích Viên Lý giới thiệu chương trình Ra mắt Thơ Tù tại Monterey Park, Nam California Thượng tọa Thích Giác Đẳng phát biểu cảm tưởng hôm Ra mắt Thơ Tù

Nhà thơ Thi Vũ Vő Văn Ái thuyết trình về nội dung Thơ Tù của Thi sĩ Thích Quảng Độ Nữ sĩ Ỷ Lan phát biểu cảm tưởng về Thơ Tù và về Đại lăo Hòa thượng Thích Quảng Độ

Thính phòng Đêm Ra mắt Thơ Tù tại thành phố Houston, bang Texas, 7.10.2007 Ba Điều hợp viên Đêm Ra mắt Thơ Tù tại Monterey Park, Nam California, 13.10.2007, từ trái sang phải các Nghệ sĩ Ái Cầm, Mộng Lan và Nam Lộc

Chư Tăng Thắp Nến nguyện Cầu trong Đêm Ra mắt Thơ Tù ở Monterey Park, Nam California Hội trường tòa Thị sảnh San Jose, Bắc California, chiều Ra mắt Thơ Tù, 14.10.2007

Số tiền thu được trong việc bán Thơ Tù sẽ chuyển vào "Qũy Cứu trợ Nạn dân, và vận động cho Nhân quyền và Dân chủ" của GHPGVNTN. Cho đến nay cả ba nơi đồng bào đông đảo cũng đă đóng góp tiền cho "Qũy Cứu tế Dân Oan" của GHPGVNTN. Hiện các ban Tổ chức chưa tổng kết xong số tiền chính xác, nên chưa thể công bố. Tuy nhiên theo công bố sơ bộ, thì cả ba nơi đă thu được khoảng bốn mươi lăm nghìn Mỹ kim.


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.