Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tin Tức Phật Sự
Chương Trình Sinh Hoạt
 
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATE OF AMERICA

 CHÙA DIỆU PHÁP

311 E. Mission Road . San Gabriel, CA 91776 U.S.A

Tel: (626) 614-0566 Fax: (626) 286-4837MÙA AN CƯ NĂM BÍNH TUẤT

(TỪ 07-20 ĐẾN 07-30-2006)

(Từ đầu tháng 6 năm 2006, chư Tăng Chùa Diệu Pháp đã Cấm Túc tu học và cuối tháng 7 năm 2006 thì An Cư Kiết Hạ)
 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI BIỂU TU HỌC

5.30 am: HÔ CANH NIỆM PHẬT, TỌA THIỀN

6.00 am: CÔNG PHU KHUYA

7.00 am: LÀM VỆ SINH, TIỂU THỰC

8.00 am: LẠY LƯƠNG HÒANG SÁM

10.30 am: HỌC KINH, LUẬN

11.45 am: QUẢ ĐƯỜNG

1.00 pm: CHỈ TỊNH

2.00 pm: LẠY LƯƠNG HÒANG SÁM

4.00 pm: CHẤP TÁC

5.15 pm: CÔNG PHU CHIỀU

6.15 pm: DƯỢC THỰC

7.30 pm: THỌ TRÌ KINH HOA NGHIÊM VÀ NGHE GIẢNG

8.45 pm: HÔ CANH CHỈ TỊNH

9.30 pm: AN TỨC

Nhờ Thiền đường nghiêm tịnh, công đức và trí tuệ mới tăng trưởng. Ngưỡng mong Đại chúng như thời khóa nhất nhất hành trì.

Thiền chủ

Thích Viên Thành
 


 
Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.