Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tư Liệu
Hình Ảnh
 
 ĐINH QUANG THÁI - KÝ GIẢ  BÁO VIỆT TIDE

PHỎNG VẤN THƯỢNG TỌA THÍCH VIÊN LÝ VỀ 30 NĂM GHPGVNTN VẬN ĐỘNG CHO TỰ DO TÔN GIÁO,

DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀNKý Giả Đinh Quang Anh Thái: Xin Thượng Toạ hoan hỷ tổng kết về tình hình của Giáo Hội trong Ba mươi năm qua?

TT Thích Viên Lý: Thưa Anh, trong lúc nhiều người đang kêu gọi dân chủ thì trên 30 năm qua, Đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hoà Thượng Thích Quảng Độ Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đã ngồi tù vì tích cực vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Quý Ngài đã đồng hành với vận mệnh thăng trầm vinh nhục của dân tộc, chọn thế đứng của Giáo Hội trong lòng dân tộc và quyết tâm vận dụng năng lực thù thắng giúp dân tộc phục hồi nền tự chủ, nhân quyền được thăng hoá và đời sống tâm linh được tôn trọng.

Ba mươi năm qua, trên quê hương đau khổ của mình, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã không ngừng hành hoạt, dù đã và đang bị thế lực vô minh tìm đủ mọi cách triệt huỷ. Đứng trước sức mạnh bạo lực cách mạng sắt máu, thay vì đầu hàng bỏ cuộc hay thoả hiệp, những bậc lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã chủ động vượt qua mọi tác động chính trị, chủ suý phát huy nền văn hoá Từ bi, ôn hoà bất bạo động, tận lực xiển dương hạnh nguyện Bồ Tát và thể hiện Đại bi tâm giữa thế giới trần tục để cứu lấy sự thống khổ của con người; triển thi đúng mức chí nguyện Đại hùng, Đại lực Đại từ bi dù phải đánh đổi với không biết bao nhiêu cực hình, tủi nhục và bức hại. Số liệu 22 bậc Thánh vị pháp vong thân dưới chế độ độc tài toàn trị chỉ là con số biểu tượng vì hàng ngàn Tăng Ni Phật tử khác đã hy hiến mạng sống của mình để bảo vệ chánh pháp và sự sống còn của giống nòi là một con số lớn chưa được xác định bởi sức ép và sự bưng bít của chế độ.

Chúng tôi xin minh định ở đây rằng là, Phật giáo chưa bao giờ chủ trương tìm kiếm bất cứ đặc quyền đặc lợi nào cho riêng mình, tất cả mọi nỗ lực đều cho và vì dân sinh, vì đất nước, vì thế giới nhân loại và xa hơn là vì sự giải thoát, giác ngộ của tất cả chúng sanh. Đứng trên lập trường và lý tưởng minh bạch như thế, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không chủ trương đối đầu với bất cứ ai, mà trong hạnh nguỵện xã kỷ vị tha Giáo Hội luôn chủ trương đối thoại trên căn bản bình đẳng để mong tìm một nền hòa bình chân chính cho dân tộc và nhân loại. Tuy nhiên, với ước vọng thiết tha tốt đẹp ấy, thay vì đối thoại, nhà nước CSVN đã sử dụng bạo lực để trấn áp, tiêu diệt nhằm triệt tiêu sức sống dân tộc, trong thế bắt buộc phải tự vệ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đem chính thân mệnh mình để khẳng định thực thể đạo pháp trong tương quan dân tộc. Nói chung, 30 năm qua, tất cả tài sản của Giáo Hội đều bị nhà nước chiếm dụng, nhân sự của Giáo Hội bị bắt bớ, tra tấn, giam cầm, bức tử, và hiện nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị nhà nhà nước Cộng sản Việt Nam liệt vào đối tượng nguy hiểm cần tiêu diệt.

Ký Giả Đinh Quang Anh Thái: Ba mươi năm qua, Giáo Hội đã đạt được những thành quả đấu tranh nào?

TT Thích Viên Lý: Thành quả lớn nhất mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đạt được đó là Giáo Hội vẫn tiếp tục tồn tại và tồn tại như chánh pháp, tồn tại ngay trong lòng dân tộc Việt Nam, dù Cộng Sản Việt Nam đã và đang không ngừng quyết tâm tiêu diệt. Gần đây, nhân sự của Hội Đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo) được kiện toàn tại Đại Hội bất thường ở Tu Viện Nguyên Thiều ngày 01 tháng 10 năm 2003, Mười Ban Đại Diện Miền và Tỉnh được dần dần củng cố, uy tín của Giáo Hội được thế giới coi trọng, các tổ chức quốc tế, các chính phủ và bè bạn khắp năm châu lên tiếng hậu thuẫn, hỗ trợ mạnh mẽ và Giáo Hội vẫn giữ được nội lực vượt thắng của mình sau 30 năm trải nghiệm. Dù sao, những thành quả trên, với những người sống tại quốc gia có đủ các quyền tự do căn bản, thì đó chỉ là những thành quả khiêm tốn; nhưng, giữa chế độ độc tài toàn trị, với thời gian ba mươi năm khi dồn dập lúc ngấm ngầm, dưới mãnh lực tàn phá khủng khiếp của một sách lược thâm độc có hệ thống thì những thành quả vô giá trên đủ làm ta cúi đầu thâm tạ.

 Ký giả Đinh Quang Anh Thái: Việc kết hợp giữa Giáo Hội và các tôn giáo bạn ra sao?

TT Thích Viên Lý: Trên cơ sở tự do, bình đẳng, Giáo Hội luôn tôn trọng và hoà thân với mọi tôn giáo, Giáo Hội quan niệm rằng thế giới nhân loại chỉ có thể có được nền hoà bình thật sự khi các tôn giáo thật sự chung sống hoà bình với nhau. Chỉ có những ai nhân danh tôn giáo để lợi dụng tôn giáo cho những mục tiêu bất chính mới chủ trương kỳ thị, đàn áp, bách hại tôn giáo v.v… Thế giới ngày nay đang đứng trước hiểm hoạ của những kẻ cuồng tín nhân danh tôn giáo để khủng bố nhân loại. Đạo Phật là đạo Hoà bình, đạo Phật là đạo Từ bi, đạo Phật là đạo Trí tuệ, tất nhiên Giáo Hội luôn trung thành với lời dạy mà đức Phật đã thể nghiệm và truyền đạt để chung sống và thăng hoa con người.

Ký Giả Đinh Quang Anh Thái: Xin Thượng Toạ vui lòng cho biết dự kiến của Giáo Hội trong tương lai?

 TT Thích Viên Lý: Thưa Anh, nguy cơ tiềm ẩn hiện nay không phải là sức mạnh của cách mạng bạo lực, vì bạo lực này đang vấp phải sức đề kháng tuy âm ỷ nhưng mãnh liệt của quần chúng. Mặt khác, bạo lực cách mạng Cộng sản đang tha hoá lý tưởng của đại đa số thế hệ trẻ Việt Nam. Một phần lớn của thế hệ trẻ Việt Nam đang mất định hướng. Không chỉ tuổi trẻ Việt Nam mà ngay cả những nhà lãnh đạo Cọng sản Việt Nam cũng đang mất niềm tin, mất định hướng kể cả định hướng Cộng sản hay Xã hội Chủ nghĩa. Cộng sản hay Xã hội Chủ nghĩa còn chăng chỉ là tấm bình phong để duy trì quyền lực mưu cầu đặc quyền, đặc lợi cho bản thân và bè phái. Một ít người trong họ, ý thức được mối hiểm nguy nghiêm trọng trên, đã tìm về cội nguồn dân tộc, nương tựa các tôn giáo, đây là những hiện tượng đáng mừng. Với giáo pháp từ bi của đạo Phật, chúng tôi không chủ trương tiêu diệt con người mà chỉ tìm cách chuyển hoá những chủ thuyết biến con người thành nạn nhân của đau khổ, cuồng tín. Tiêu diệt tư tưởng điên đảo vọng động chứ không phải tiêu diệt con người vì con người là bảo vật vô giá (nhân thị tối thắng – Kinh Hoa Nghiêm). Vấn đề vận hành nền kinh tế quốc dân hiện nay là một chỉ dấu khác cho thấy những người Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng lãnh đạo đất nước, dấu chỉ này càng hiển lộ rõ hơn khi nhà nước Cộng sản Việt Nam quyết tâm xoá bỏ dòng văn hoá chủ lưu của dân tộc, một nền văn hoá tổng họp, mà dù bị ngoại xâm đô hộ cả ngàn năm vẫn được ông cha chúng ta bảo lưu cách tốt đẹp. Nỗ lực của Giáo Hội hiện nay là chăm sóc đời sống tâm linh cho con người, giúp con người giải thoát mọi trói buộc bởi tham lam, thù hận và mê muội nhằm biến thế giới ta bà đau khổ này thành thế giới thanh tịnh, an lạc, mà muốn cho mục tiêu này được thành tựu viên mãn trước hết cần phải:

a/ Đối với hàng ngũ xuất gia: Đào tạo Tăng tài, bồi dưởng chí nguyện của các Như Lai sứ giả, khuyến khích những hàng sơ tâm nỗ lực tinh tấn tu học để đạt đến giác ngộ, tận tuỵ với Phật sự, dấn thân hy hiến không ngừng, đi đầu trong mọi công tác khó khổ, chấp nhận nguy biến, trực diện khó khăn, linh cảm sáng tạo, thực sự cầu thị, nắm bắt thực tế, thống nhất tư tưởng và hành động, hết lòng cộng tác, gắng bó với Phật tử, tận tâm phục vụ trong tinh thần vị tha vô ngã, quyết tâm chu toàn sứ mệnh, nêu cao gương sáng cho tất cả mọi giới.

 b/ Đối với quần chúng Phật tử: Bồi dưỡng đức tin, mở rộng hiểu biết, phát huy tinh thần tu học, triển thi mạnh mẽ hạnh nguyện Bồ Tát, xây dựng đội ngủ cán bộ hoằng pháp có lý tưởng, có chí nguyện, có lập trường phù họp với từng tuổi tác, từng hoàn cảnh, từng nhu cầu, từng trình độ, sẳn sàng dấn thân cho đại cuộc, cho sự nghiệp truyền bá chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

c/ Liên quan đến xã hội Việt Nam, trong cương vị Tăng sỹ và Giáo Hội, chúng tôi tuyệt đối không làm chính trị. Nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của chúng tôi là tiếp tục vận động để phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để Giáo Hội được tự do hành đạo và hoá đạo đồng lúc với công cuộc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Nhân quyền và dân chủ là trọng tâm căn để, giải quyết mọi tự do của con người, xã hội trong đó có tự do tôn giáo. Những thành quả mà Giáo Hội chúng tôi đạt được tại Quốc Hội Âu Châu và Quốc Hội Hoa Kỳ nói lên nỗ lực của một thái độ chính trị trong vấn đề quốc tế vận, Và sự kiện này hiển nhiên không nhằm riêng cho cộng đồng Phật Giáo mà là hướng đến toàn thể quốc dân thông qua các quyền tự do cơ bản mà mọi công dân cần và xứng đáng được hưởng. Cũng trên chiều hướng đó, trong mối tương tác cộng sinh, Giáo Hội nỗ lực góp phần vào việc cải thiện xã hội, nâng cao khả tính giác ngộ, phát triển toàn diện Phật tánh, giúp con người thiết lập một trật tự mới cho thế giới, hóa giải những xung đột có nguy cơ mở ra những trận chiến huỷ diệt sinh loại; biết tha thứ, cảm thông, thương yêu, nâng đỡ nhau để vượt qua nghèo đói, tật dịch, khủng bố, bạo động, nạn buôn bán trẻ em, phụ nữ, sách nhiễu tình dục, nạn ô nhiểm môi sinh v.v… Và, có được trí lực đặc hữu thừa khả năng giải quyết rốt ráo mọi nan đề thời đại.

Thành thật cảm ơn Ký giả Đinh Quang Anh Thái và Việt Tide rất nhiều, xin cầu nguyện Anh và quý Báo luôn được thành tựu và an lạc.


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.