Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG


 
 

13-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 65

14-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 66

17-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 67

18-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 68

 
 
 

06-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 60

07-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 61, 62

10-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 63,64,65

11-03-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu
Bài Kệ 64

 
 
 

30-12-2012 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật (tt)

28-12-2012 | Tin Tức
 Tác Phẩm "Tình Mẹ" của Đức Phó Tăng Thống ĐL. HT. Thích Hộ Giác

31-12-2012 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật (tt)

01-12-2013 | Văn hóa
 Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật (tt)

 
 
 

13-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật - Bài kệ 21

 Tang Lễ Đức Phó Tăng Thống Đại Lão HT. Thích Hộ Giác tại Houston, Texas (16/12/2012)

17-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật - Bài kệ 22

19-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật - Bài kệ 23

 
 
 

07-12-2012 | Tin Tức
 Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện về Tình hình Nhân Quyền và Đất Nước

09-12-2012 | Tin Tức
 Hành Trạng của Đức Phó Tăng Thống ĐL. HT. Thích Hộ Giác

 10-12-2012 | Tin Tức
 Kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Quốc Tế - Nghị Định 92

14-12-2012 | Tin Tức
 Tâm Thư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống HT. Thích Huyền Quang

 
 
 

03-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

23-11-2012 | Tin Tức
 Thành lập Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật tử Việt Nam

05-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

06-12-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

 
 
 

29-11-2012 | Văn Hóa
Thuyết Pháp Khóa Tu Học Mùa Đông

23-11-2012 | Tin Tức
 Thành lập Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật tử Việt Nam

30-11-2012 | Văn Hóa
Thuyết Pháp Khóa Tu Học Mùa Đông (tt)

02-12-2012 | Thanh Niên
Tứ diệu Đê (tt)́ 

 
 
 

21-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

16-11-2012 | Tin Tức
Ba Phụ Nữ Việt Nhận giải Nhân Quyền Việt Nam 2012

22-11-2012 | Văn Hóa
Người Phật tử ăn mừng Lễ Tạ Ơn như thế nào ?

18-11-2012 | Thanh Niên
Tứ diệu Đê (tt)́ 

 
 
 

12-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

14-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

15-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú - Phẩm Song Yếu

19-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú -Phẩm Song Yếu

 
 
 

08-11-2012 | Văn Hóa
Kinh Pháp Cú

02-11-2012 | Tin Tức
Bà Kathleen Peoples Tham Tán Chính Trị Hoa Kỳ viếng thăm HT. Thích Thanh Quang

09 -11-2012 | Tin Tức
Sự Kiến về Đức Đệ Tam Tăng Thống - HT. Thích Đôn Hậu

11-11-2012 | Thanh Niên
Tứ diệu Đế (tt)

 
 
 

01-11-2012 | Văn Hóa
 

02-11-2012 | Tin Tức
Kỷ Niệm Lễ Trao Giải Rafto 2006 cho HT. Thích Quảng Đô

04-11-2012 | Thanh Niên
Tứ diệu Đế 

18-11-2012 | Thanh Niên
Tứ diệu Đế (tt)

 
 
 

29-10-2012 | Văn Hóa
Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú

19-10-2012 | Tin Tức
Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 Hội Luận -Trả Lại Sự Thật cho Lịch Sử
tại chùa Điều Ngự (13/10/2012)

14-10-2012 | Tin Tức
Biến Cố và Tư Liệu - 20 năm dưới chế độ CS (1992-1995)

 
 
 

04-10-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều (tt)

10-10-2012 | Tin Tức
Văn Bản Phản Kháng của HT. Thích Viên Định

08-10-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều (tt)

11-10-2012 | Tin Tức
Biến Cố và Tư Liệu - 20 năm dưới chế độ CS (1975-1992)

 
 
 

01-10-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều (tt)

05-10-2012 | Tin Tức
Kháng Nghị Thư của HT. Thích Không Tánh

04-10-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều (tt)

07-10-2012 | Thanh Niên
Giới Luật và Đạo Đức 

 
 
 

27-09-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều (tt)

26-09-2012 | Tin Tức
Văn kiện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

26-09-2012 | Tin Tức
Văn kiện của Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

03-10-2012 | Y Khoa
Ăn chay trong Đạo Phật (tt)

 
 
 

24-09-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều - Chữ Tài và Mệnh

21-09-2012 | Tin Tức
GHPGVNTN Đồng Hành cùng Dân Tộc 

23-09-2012 | Thanh Niên
Lục Hòa 

30-09-2012 | Thanh Niên
Lục Hòa (tt)

 
 
 

20-09-2012 | Văn Hóa
Thơ Kiều 

19-09-2012 | Tin Tức
 

15-09-2012 | Thanh Niên
 

12-09-2012 | Y Khoa
Ăn chay trong Đạo Phật

 
 
 

17-09-2012 | Văn Hóa
 

14-09-2012 | Tin Tức
 

15-08-2012 | Thanh Niên
 

12-09-2012 | Y Khoa
Ăn chay trong Đạo Phật;

 
 
 

06-09-2012 | Tin Tức
Phóng sự về Đại lễ Vu Lan tại Chùa Diệu Pháp (02/09/2012)

30-08-2012 | Tin Tức
Phóng sự về Đại lễ Vu Lan tại Chùa Điều Ngự (26/08/2012)

29-08-2012 | Văn Hóa
Phỏng vấn Phật tử về Ngày Đại lễ Vu Lan
 

24-08-2012 | Tin Tức
Thông Bạch Vu Lan của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

 
 
 

23-08-2012 | Văn Hóa
Chương trình Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Điều Ngự Phần 2
 

22-08-2012 | Tin Tức
Lá thư Điều Ngự - HT. Thích Viên Lý 

26-08-2012 | Tuổi Trẻ
Tuổi Trẻ và Tình Yêu dưới Tầm nhìn của Phật Giáo
27-08-2012 | Văn Hóa
Công lao và Tình thương của Mẹ đối với con cái
 
 
 

20-08-2012 | Văn Hóa
Chương trình Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Điều Ngự
 

17-08-2012 | Tin Tức
 

19-08-2012 | Tuổi Trẻ
Giáo dục - Đạo đức thanh thiếu niên
16-08-2012 | Văn Hóa
 
 
 
 

09-08-2012 | Văn Hóa
Chữ Hiếu trong Đạo Phật

10-08-2012 | Tin Tức
Ba tổ chức quốc tế lên tiếng cho ba nhà Bloggers

13-08-2012 | Văn Hóa
Âm hưởng của Thơ Văn trong PG

15-08-2012 | Khoa Học
Loài cá biết đau 

 
 
 

06-08-2012 | Văn Hóa
Chữ Hiếu trong Văn Hóa Việt Nam

03-08-2012 | Tin Tức
Lễ Huý Nhật Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại VN

12-08-2012 | Tuổi Trẻ
Chương trình Trại hè chu niên GĐPT Chánh Đạo
08-08-2012 | Khoa Học  
 
 

30-07-2012 | Văn Hóa
Ý nghĩa Trai đàn chẩn tế

12-07-2012 | Tin Tức
Lễ Bế giảng Đại Học Hè PG 2012

20-07-2012 | Tin Tức
Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

02-07-2012 | Tin Tức
Biểu Tình chống Trung Cộng

 
 
 

23-07-2012 | Văn Hóa
Ý nghĩa Trai đàn chẩn tế

09-07-2012 | Tin Tức
Chương trình Đại Học Hè PG

22-07-2012 | Tuổi Trẻ
 

27-06-2012 | Khoa Học
Nắm Lá Trong Bàn Tay của Bậc Đại Giác

 
 

 

18-07-2012 | Văn Hóa
Tín Tâm

05-07-2012 | Tin Tức
An cư kiết hạ 2012

08-07-2012 | Tuổi Trẻ
 

04-06-2012 | Khoa Học

 
 

 

08-07-2012 | Văn Hóa
Phỏng vấn Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức

03-07-2012 | Tin Tức
Lễ Khai giảng Đại Học Hè PG

03-06-2012 | Tuổi Trẻ
Phỏng vấn Trần Đình Minh

01-07-2012 | Tin Tức  

 
 

 

25-06-2012 | Văn Hóa
Chữ "Tâm" Xuất Thế

04-07-2012 | Tin Tức
Biểu tình chống Trung Cộng

10-06-2012 | Tuổi Trẻ
Phỏng vấn GĐPT Điều Ngự
 

12-06-2012 | Văn Hóa
Chữ "Tâm" Tại Thế

 


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com