Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang
 SỐNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP


 
 

Hoa Nghiêm Tông - Phần 1

Hoa Nghiêm Tông - Phần 2

Kinh Thắng Man - Phần 1

Kinh Thắng Man - Phần 2

 
 
 

Giòng Thiền Lâm Tế - Phần 1

Giòng Thiền Lâm Tế - Phần 2

Nhiếp Luận Tông

   
 
 

Bát Phong - Phần 4

Bát Phong Phần 5

Thiền Tông Việt Nam - Phần 1

Thiền Tông Việt Nam - Phần 2

 
 
 

Bát Phong - Phần 1

Bát Phong Phần 2

Bát Phong Phần 3

10 Điều Tâm Niệm Phần 2

 
 
 

Nhân Thừa

Thiên Thừa

Bồ Tát Thừa

10 Điều Tâm Niệm Phần 3

 
 
 

Tín Tâm
HT. Thích Chánh Lạc

Ý Nghĩa Mùa An Cư Kiết Hạ
HT. Thích Chánh Lạc

Ngũ Thừa (Thiên Thừa)
HT. Thích Viên Lý giảng tại

  Con Đường Đến Giải Thoát và Giác Ngộ - HT. Thích Viên Lý  

 
 
 

Sống cho mình và cho Xã hội
HT. Thích Phước Nhơn giảng

Buổi Ra Mắt Sách HT. Thích Viên Lỵ́ -Lý Đại Nam tường thuật

Ra Mắt Sách HT. Thích Viên Lý
Phần 1

 Mắt Sách của HT. Thích Viên Lý  Phần 2

 
   
 

Pháp Môn Thiền và Tịnh Độ

Ý Nghĩa Mừng Xuân Di Lặc

Ý Nghĩa Ngày Tết

Ý Nghĩa Ngày Đức Phật Thành Đạo

 
   
 

Đón Giao Thừa và Mừng Xuân Nhâm Thìn tại Chùa Điều Ngự

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Phần 1

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Phần 2

Nghĩa Tổng Tam Quan

 
   
 

Ý Nghĩa Chuông và Mõ

Ý Nghĩa Lá Cờ Phật Giáo

Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền

Kinh Vu Lan Bồn

 
   
  Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

Ý Nghĩa của Ngày Đại Lễ Lễ Vu Lan

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Điều Ngự

Tổng Kết về Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 tại Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự

 
   
 

Giáo Lý Căn Bản Phần 1 

Giáo Lý Căn Bản Phần 2

Đức Phật

Ý Nghĩa Đại Lễ Phật Đản

 
   
 

Tứ Vô Lượng Tâm

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 - Phần 1

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 - Phần 2

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

 
   
 

Ngày Đức Phật Thành Đạo

Bổn Phận của Cha Mẹ - Con Cái

Gia Đình và Xã Hội

Bổn Phận của Người Phật Tử

 
   
 

 Vấn Đề Ly Dị - Phá Thai

Pháp Môn Tịnh Độ

Ngũ Minh Pháp

Sứ Mệnh của Người Xuất Gia

 
   
 

Đức Tin

Năm Phép Quán để Đoạn Trừ Vọng Tưởng

Số Kiếp

Mừng Xuân Tân Mão 2011
Phần 1

 
   
 

Mừng Xuân Tân Mão 2011
Phần 2

Xuân Di Lặc

Mừng Xuân Tân Mão

Bát Quan Trai

 
 

Cách Trị Quốc

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Vũ Trụ Quan

Bát Chánh Đạo

Giới Luật Sám Hối Lục Hòa Luân Hồi
 
Tụng Kinh Tụng Kinh Niệm Phật  
           


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com