THƠ PHẬT GIÁO: “VỀ THĂM XỨ PHẬT” – HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

“Thơ phật giáo VỀ THĂM XỨ PHẬT” là bài thơ nằm trong tuyển tập thơ : “Giọt sương huyễn hóa” do Hòa Thượng Thích Viên Lý sáng tác. Bài thơ phật giáo ngắn gọn nhưng chứa trọn hết cảm xúc của tác giả khi về thăm lại xứ Phật. Kính mời Quý Phật tử cùng […]

ALBUM NHẠC PHẬT GIÁO HAY MỚI NHẤT CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

Tên album nhạc phật giáo hay “THỌ TRÌ CHÁNH PHÁP” mang một ý nghĩa sâu sắc, đây là một hình thức phổ biến của việc thọ trì Pháp. Thọ là tin nhận, trì là ghi nhớ hành trì qua việc giữ gìn chánh niệm, đọc tụng, thiền quán v.v…, mục đích của việc thọ trì […]