Category Archives: Pháp thoại hàng tuần

SINH HOẠT CUỐI TUẦN CHÙA DIỆU PHÁP 24/12/2023

Sáng Chủ Nhật, 24 tháng 12 năm 2023, hơn 300 Phật tử đã tề tựu về Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, California để tham dự buổi sinh hoạt. Buổi sáng, trong tiết trời lạnh giá đầu đông, mọi người vẫn không ngại khó khăn đến chùa để lắng nghe những lời pháp thoại […]

KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKÀYA – PHÁP THOẠI HT THÍCH VIÊN LÝ 18/06/2023

🙏 Kinh Tăng Chi – Anguttara Nikàya – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý | Diệu Pháp Official ☸️ Chương Ba Pháp Phẩm 01-04 01. Phẩm Người Ngu 02. Phẩm Người Ðóng Xe 03. Phẩm Người 04. Phẩm Sứ Giả Của Trời 🐲 Pháp Thoại HT Thích Viên Lý 🌳 Chùa Diệu Pháp, ngày 28/06/2023 […]