Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH LÀ GÌ? CÁCH PHÓNG SANH ĐÚNG CHÁNH PHÁP ĐỂ CÓ PHƯỚC BÁU LỚN!

Đạo Phật được xây dựng trên căn bản của đại bi tâm. Trong bộ Đại trí độ luận quyển 27 của ngài Long Thọ có nói: “Từ bi là căn bản của đạo Phật.” Do vậy, chất liệu “từ bi” không thể thiếu trong giáo lý đạo Phật. Đức Phật dạy: “Từ năng dữ nhứt thiết chúng sanh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sanh chi khổ”. “Từ” là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sanh. “Bi” là lòng thương xót, thương dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh.

Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha không vị kỷ. Từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên, nó khiến người ta vận dụng tất cả mọi khả năng, phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui.

Giáo lý Đạo Phật rất cao sâu nhiệm mầu và vô cùng thiết thực. Người Phật tử nếu biết thực hành, ứng dụng giáo pháp một cách đúng đắn vào đời sống hằng ngày thì sẽ có một đời sống an lạc.

🍄 HT Thích Viên Lý cùng Ca sĩ nhí Jessie Thảo Vy – Nhật Hiếu Hạnh
🍄 Talkshow Sống Đời Sống Phật của đài truyền hình IBC TV 18.12 – 14.7 tại miền Nam và 16.12 tại miền Bắc California.

Hãy thường xuyên vào video để cập nhật những video Diệu Pháp hay và mới nhất nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *