Category Archives: Thơ

MỘT PHÁP TU- THƠ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

Bài thơ “Một pháp tu“ của Hòa thượng Thích Viên Lý là một bài thơ thể hiện tâm tư của một người tu hành trong quá trình tu tập. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh một người tu hành đã trải qua nhiều năm tháng tu tập, nhưng vẫn chưa đạt được những kỳ […]

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 Giọt Sương Huyễn Hóa      Tác Giả: Viên Lý Lời Tựa Tác giả gửi cho tôi đọc trước trên 80 bài thơ. Tôi cẩn thận đọc đi đọc lại ba bốn lần. Mỗi lần đọc là mỗi lần ngạc nhiên thích thú. Tôi đã tìm thấy ở tác giả một cõi thơ khác biệt, […]