Tag Archives: một pháp tu

MỘT PHÁP TU- THƠ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

Bài thơ “Một pháp tu“ của Hòa thượng Thích Viên Lý là một bài thơ thể hiện tâm tư của một người tu hành trong quá trình tu tập. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh một người tu hành đã trải qua nhiều năm tháng tu tập, nhưng vẫn chưa đạt được những kỳ […]