ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

Tác Giả: Jaidev Singh
Dịch Giả: Thích Viên Lý
MỤC LỤC
VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý
CHƯƠNG I
1. Đại Thừa và Nguyên Thủy
2. Ba Giai Đoạn trong Phật Giáo
3.Trung Luận: Cuộc Đời của Long Thọ (Nàgàrjuna)và Đề Bà (Thánh Thiên – Àryadeva)
4. Khởi Nguyên của Phật Giáo Đại Thừa (Mahayàna)
CHƯƠNG II
Tư Liệu Văn Bản (Literary Sources)
5. Trước Tác và Giáo Lý của Hệ Phái Trung Quán Triết Học
6. Long Thọ và Đề Bà (Thế Kỷ Thứ Nhì Sau Tây Lịch)
7. Biện Chứng Pháp Trung Quán (Madhyamaka Dialectic):Khởi Nguyên, Cấu Trúc và Phát Triển
8. Đóng Góp Tích Cực của Long Thọ
CHƯƠNG III
9. Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa
CHƯƠNG IV
10. Những Đặc Điểm Chính của Triết Học Trung Quán
CHƯƠNG V
11. Sự Quan Trọng của Khái Niệm về Trung Đạo (Madhyamà Pratipad)
12. Tuyệt Đối và Hiện Tượng
13. Biểu Hiện của Thực Tại (Samvrti: Tục Đế) và Thực Tại Tuyệt Đối (Paramàrtha Satya: Thắng Nghĩa Đế)
14.Chân Như và Như Lai (Tathatà – Tathàgata)
15.Pháp Giới (Dharmdhàtu) và Thực Tại Tế (Bhùtakoti)
Mời Quý độc giả cùng đọc chi tiết cuốn sách Đại Cương Triết Học Trung Quán ngay dưới đây:
Cảm ơn Quý độc giả đã dành thời gian nghiên cứu về quyển sách ý nghĩa này. Để tham khảo thêm nhiều sách hay, sâu sắc về Phật giáo. Mời Quý vị xem tại mục Ebook HT Thích Viên Lý nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *