GIÁ TRỊ MÙA AN CƯ

GIÁ TRỊ MÙA AN CƯ

HT Thích Viên Lý

Ngược xuôi giữa dòng đời lắm nỗi truân chuyên, có lẽ ai cũng đã đôi lần vấp ngã trong vô vọng, lắm lần bị thất bại ê chề! Trong chỗ tận cùng ấy, vẫn còn đây những bóng hình thanh thoát thân thương của đông đảo chư hành giả từ khắp nơi, đủ mọi sắc tộc cùng nhau tựu về tham dự đại lễ Phật Đản chung PL 2563 của Tăng Đoàn và khoá an cư kiết hạ ngắn hạn, nhằm huân tu thiện pháp.
Truyền thống An Cư đã có từ thời đức Thế Tôn còn trụ thế. Đức Phật đã trải qua 45 mùa an cư kiết hạ. Mùa an cư đầu tiên của đức Phật là ở Isipattana, gần kinh thành Bàrànasi, và mùa An cư cuối cùng của Ngài là ở tại làng Veḷuvagāma, gần kinh thành Vesāli. Vâng theo lời Phật dạy, và cũng để bảo lưu truyền thống An Cư lâu đời và nhiều ý nghĩa của Phật giáo, nhằm thúc liễm thân tâm, tăng trưởng giới đức cho tăng ni, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã kiết giới An Cư tại Chùa Điều Ngự vào chiều ngày 3 tháng 6 năm 2019.
Dù số lượng đông đảo, tiện nghi nghỉ ngơi không đầy đủ, nhưng ý thức rõ hạnh “Thiểu dục tri túc” nên hành giả nào cũng toả sáng bởi Đạo phong khả kính, khả ái. Đức Phật dạy rằng: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Chế ngự tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Tri nhận rõ giá trị vô giá của sự “chế tâm”, nên tăng ni ai ai cũng nỗ lực điều phục tâm thức của mình, để vừa bảo vệ năng lượng thanh tịnh chính mình nhưng đồng thời cũng để bảo vệ năng lượng thanh tịnh chung của Đạo tràng.
Những buổi thiền quán, tụng kinh, sám hối, quá đường, kinh hành niệm Phật, bố tát, tự tứ… đã làm cho lòng người ngập tràn an lạc. Nếu ai hữu duyên, tận mắt chứng kiến và hòa nhập vào cuộc sống đạm bạc, đơn sơ và tràn đầy thanh tịnh ấy, sẽ cảm nhận được một không gian yên bình, sâu lắng, khiến cho lòng người cởi mở rộng rãi hơn, dần xóa bỏ giới hạn phân biệt, rồi tan biến vào hư không vô tận. Ngay lúc ấy, tất cả như hoà nhập vào quốc độ thanh tịnh, bất khả tư nghì.
Điểm nổi bật của khóa An cư ngắn hạn năm nay của Tăng Đoàn là không những chỉ có năng lượng thanh tịnh tạo nên sự hoà hợp, mà còn có cả tuệ giác siêu việt được thể hiện qua những bài thuyết giảng của những vị Giáo thọ, cũng như những chia sẻ của nhiều hành giả thuộc những truyền thống khác nhau. Từ ban chức sự, ban Giáo thọ… ai cũng đem hết tâm thành, không quản khó nhọc để chung lo Phật sự.
Trong nghĩa Thích Tử côn bằng, tình Linh Sơn cốt nhục, Đại Tăng đã vận dụng năng lượng thanh tịnh, dị khẩu đồng âm, nhất cú nhất kệ, cầu nguyện cho Hoà Thượng Thích Quảng Thanh, Viện chủ Chùa Bảo Quang, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVN/TG cao đăng Phật quốc, và không trái bản nguyện, trở lại cõi ta bà để tìm tục sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh.
Mỗi hành giả An Cư như một đoá sen tâm, vừa có sắc vừa có hương, đã tạo nên một tác hưởng vô cùng to lớn. Thành quả tốt đẹp của khoá An Cư, Hội Nghị Thường Niên 2019 và Giới Đàn Lục Hoà là nhờ vào ân đức giáo hoá sâu dày của Đức Phật. Cảm động trước những hoa trái thù thắng này, tôi xin viết vội đôi dòng:
Công đức Phật vô biên vô lượng
Độ chúng sanh tánh tướng viên dung
Pháp thân hiện hữu khắp cùng
Chuyển mê khai ngộ ung dung chơn thường
Đảnh lễ Phật tạ ơn cứu độ
Nguyện sinh linh bớt khổ thêm vui
Vô minh nghiệp chướng đẩy lùi
Đoá sen Chánh Giác đượm mùi tánh không
Lễ Tam Bảo sở-năng tịch lặng
Thanh tịnh tâm tựa ánh trăng rằm
Xoá tan vọng tưởng tối tăm
Bừng lên tuệ giác nghìn năm an hoà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *